Hopp til hovedinnhold

Når forskningen tar feil

Når forskningen tar feil: Til tross for strenge krav til bevisførselen for at nye behandlinger er effektive og sikre, kan også forskning være beheftet med feil, og den har ikke alltid gyldighet for den enkelte pasient.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/rettigheter-og-helsetjeneste/om-forskning/nar-forskningen-tar-feil/ 

Hva er et kontrollert, dobbel-blindt, randomisert forsøk?

Inklusjons- og eksklusjonskriterier

Kontrollert

Dobbelt-blindt

Randomisert

Gjennomsnittseffekter

Metaanalyser

Har resultatene gyldighet for meg

Medisinske sannheter varer sjelden evig

Her kan du lese mer om: