Hopp til hovedinnhold
Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

De feilbarlige legene

- Ofte er det når feilen har oppstått, at de fleste feilene begås. Jan Helge Solbakk er professor ved Senter for medisinsk etikk ved Det medisinske fakultetet i Oslo. Han mener at leger bør bli flinkere til å vise sin fortvilelse og sårbarhet, og at vi andre ikke skal glemme at også legene er mennesker.

Av: Merethe Kvam, journalist. Godkjent av medisinsk redaktør.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/rettigheter-og-helsetjeneste/helsetjenesten/nar-legen-gjor-feil/ 

Mindre aksepterte feil

Legene må vedstå seg feilene

Vær åpen og ærlig

Mer åpenhet om feilbarlighet