Hopp til hovedinnhold

Prøver og tester er ikke perfekte

Vi hører stadig om feil som begås av leger. Spesielt gjelder det diagnoser som overses, og diagnoser som feilaktig blir satt på friske personer. Hvorfor skjer det? Er legene uoppmerksomme og likegyldige? Eller finnes en annen forklaring?

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/rettigheter-og-helsetjeneste/om-forskning/prover-og-tester-er-ikke-perfekte/ 

Hva er en prøve eller test?

Ikke alle prøver er gode prøver

Hvordan angis hvor god en prøve er

Kan vi gjøre prøven enda bedre?

Vi må leve med usikkerhet

Her kan du lese mer om: