Hopp til hovedinnhold

Randomiserte, kontrollerte studier - en gullstandard

Randomiserte kontollerte studier er den beste metoden for å finne ut om en bestemt type behandling virker.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/rettigheter-og-helsetjeneste/om-forskning/randomiserte-kontrollerte-studier/ 

Behandlingsstudier

Hva er en randomisert, kontrollert studie?

Andre viktige krav til kvalitetsstudier

Hvor store er forskjellene?

Hvem gjelder resultatet fra studien for?

Ikke alle behandlingsstudier er kvalitetsstudier

Vil du vite mer?