Hopp til hovedinnhold
Flyktningpasienten kan ha opplevd traumer som kan gi alvorlige og langvarige psykiske og kroppslige følgetilstander.
Flyktningpasienten kan ha opplevd traumer som kan gi alvorlige og langvarige psykiske og kroppslige følgetilstander.

Flyktningpasienten

Flyktningpasienten kan ha opplevd tortur, opphold i fengsel eller konsentrasjonsleir under umenneskelige forhold, krig og flukt. Slike opplevelser kan medføre belastninger som kan gi både psykiske og fysiske traumer.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/rettigheter-og-helsetjeneste/helsetjenesten/flyktningepasienten/ 

Om tortur og ekstrem traumatisering

Symptomer og plager etter ekstreme påkjenninger

Konsultasjonen

Bruk av tolk

Forarbeid

Konsultasjonen

Andre forhold som kan være aktuelle i forbindelse med tolking

Hva forventes av tolken?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Flyktningepasienten. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. United Nations High Commissioner for Refugees. UNHCR: the 1951 refugee convention. Accessed May 2, 2016. www.unhcr.org 
  2. Helsedirektoratet. Veileder for helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. Sist oppdatert 24.04.2020. helsedirektoratet.no 
  3. The UN Refugee Agency, UNHCR. Forced displacement passes 80 million by mid-2020 as COVID-19 tests refugee protection globally, 09 December 2020. www.unhcr.org 
  4. Fazel M, Wheeler J, Danesh J. Prevalence of serious mental disorder in 7000 refugees resettled in western countries: a systematic review. Lancet 2005; 365: 1309-14. PubMed 
  5. Eckstein B. Primary care for refugees. Am Fam Physician 2011; 83: 429-36. American Family Physician 
  6. Bischoff A, Schneider M, Denhaerynck K, Battegay E. Health and ill health of asylum seekers in Switzerland: an epidemiological study. Eur J Public Health 2009; 19: 59-64. PubMed 
  7. Gerritsen AA, Bramsen I, Devill W, et al. Physical and mental health of Afghan, Iranian and Somali asylum seekers and refugees living in the Netherlands. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2006; 41: 18-26. PubMed 
  8. Mishori R, Aleinikoff S, Davis D. Primary care for refugees: challenges and opportunities. Am Fam Physician. 2017; 96: 112-120. .
  • Opprinnelig utarbeidet av Den norske lægeforenings utvalg for menneskerettigheter, postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo, telefon 23 10 90 00, e-post legeforeningen@legeforeningen.no