Hopp til hovedinnhold

Feber hos større barn og voksne, veiviser

Feber har symptomer som varierer etter hva som forårsaker feberen, men disse inkluderer ofte frysetokter når feberen stiger, og svettetokter når den synker. Du kan også føle deg svak, ha hodepine og muskelsmerter.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/symptomer/barn/feber-hos-storre-barn-og-voksne-veiviser/ 

Hva er feber?

Definisjoner

Forekomst

Hvorfor oppstår feber?

Vanlige årsaker til feber

Kortvarig feber, vanligvis mindre enn tre dager

Feber varighet 4-14 dager

Sjeldnere årsaker

Kortvarig feber

Feber i 4-14 dager

Langvarig feber, mer enn 14 dager

Hva kan du gjøre selv?

Når bør du søke lege?

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Legeundersøkelsen

Andre undersøkelser

Innleggelse på sykehus