Hopp til hovedinnhold

Hukommelsessvikt, veiviser

Hukommelsessvikt er som oftest en tilstand som utvikler seg over tid. Hukommelsen er det som binder sammen tanker, inntrykk og erfaringer.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/symptomer/eldre/hukommelsessvikt-veiviser/ 

Hva er hukommelsessvikt?

Forekomst

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

Sjeldnere årsaker

Hva kan du gjøre selv?

Når bør du søke lege?

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Legeundersøkelsen

Andre undersøkelser

Henvisning til spesialist eller sykehus

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Hukommelsessvikt. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Karlawish JH, Clark CM. Diagnostic evaluation of elderly patients with mild memory problems. Ann Intern Med. 2003;138:411-419. PubMed 
  2. Wilson RS, Boyle PA, Yu L, et al. Temporal course and pathologic basis of unawareness of memory loss in dementia. Neurology. Published online before print August 26, 2015 . doi:http:/​/​dx.​doi.​org/​10.​1212/​WNL.​0000000000001935
  3. Creavin ST, Wisniewski S, Noel-Storr AH, et al. Mini-Mental State Examination (MMSE) for the detection of dementia in clinically unevaluated people aged 65 and over in community and primary care populations. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Jan 13;(1):CD011145. Cochrane (DOI) 
  4. Ekdahl AW, Ekerstad N, Alfredsson J et al. Skörhetsbegreppet viktigt för att förstå den äldre patientens behov.Lakartidningen.se 2020-05-11. lakartidningen.se 
  5. Tampi R. Assessment of memory deficit. BMJ Best Practice, last updated June 2018. bestpractice.bmj.com 
  6. Knopman DS, DeKosky ST, Cummings JL, et al. Practice parameter: diagnosis of dementia (an evidence-based review). Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology. 2001;56:1143-1153. PubMed 
  7. National Institute for Health and Care Excellence. Head injury: triage, assessment, investigation and early management of head injury in children, young people and adults. January 2014.
  8. Goto H, Ishii K, Uemura T, et al. Differential diagnosis of dementia with Lewy Bodies and Alzheimer Disease using combined MR imaging and brain perfusion single-photon emission tomography. AJNR Am J Neuroradiol. 2010;31:720-725. PubMed