Hopp til hovedinnhold

Nytt hjerte, nytt liv

- De fleste vil si at de har fått et nytt organ. Jeg mener at jeg har fått mer enn det. Harald Pedersen (53) fikk nytt hjerte da hans eget var i ferd med å svikte.

Av: Merethe Kvam, journalist. Godkjent av medisinsk redaktør.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/a-leve-med/nytt-hjerte-a-leve-med/ 

Transplantasjon eneste løsning

Et annerledes liv

På venteliste

Glad og lettet

Avstøtning

Mer enn et organ

Ville ikke bli uføretrygdet

Informasjon gir trygghet

Vil du vite mer?