Hopp til hovedinnhold

Tretthet og slapphet

Sist revidert:

Sist revidert av:Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Diagnostisk tankegang

Legesøkning

Diagnostiske fallgruver

ICPC-2

ICD-10

Differensialdiagnoser

Stress- og livsstilsrelatert tilstand

Angsttilstander

Depressiv episode

Rusmisbruk

Infeksjoner

Søvnapné syndrom

Anemi

Jernmangel?

Diabetes type 1

Diabetes type 2

Hypotyreose

Hjertesvikt, kronisk

Kreftsykdom

Binyrebarksvikt (Addisons sykdom)

Cushings syndrom

Nyresvikt, kronisk

Polymyalgia rheumatica

Hiv-infeksjon og aids

CFS/ME hos voksne

Hyperparatyreoidisme

Medikamentbivirkninger

Sykehistorien

Sentrale element

Klinisk undersøkelse

Generelt

Spesielt

Tilleggsundersøkelser

I allmennpraksis

Andre undersøkelser

Tiltak og råd

Henvisninger

Når henvise

Råd

Pakkeforløp mistanke om alvorlig sykdom

Trygdemedisin

Sykmelding

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Gisle Roksund, spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin, Klyve legesenter, Skien