Hopp til hovedinnhold

Barn som pårørende

Sist revidert:
Sist revidert av:


 1. Lovdata: Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven). § 10.Informasjon til pasienter m.v. Nettsiden besøkt 22.06.18. lovdata.no  
 2. Helsedirektoratet: Rundskriv IS-5/2010: Barn som pårørende. Nettsiden besøkt: 22.06.18. helsedirektoratet.no  
 3. Helsedirektoratet. Rundskriv IS-2587: Pårørendeveileder - Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten (2017). Nettsiden besøkt 22.06.18. helsedirektoratet.no  
 4. Storm Mowatt Haugland B, Ytterhus B, Dyregrov K. Barn som pårørende. Avsnitt: Barna i sentrum – hva vil vi løfte frem? Oslo: Abstract forlag AS; 2012. tidsskriftet.no  
 5. Bromfield L, Lamont A, Parker R, Horsfall B. Issues for the safety and wellbeing of children in families with multiple and complex problems. NCPC issues. Australian Institute of Family Studies; 2010. aifs.gov.au  
 6. Kvello, Ø. Barn i risiko. Skadelige omsorgssituasjoner. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag; 2010. tidsskriftet.no  
 7. Mathiesen K S, Karevold E, Knudsen A K. Psykiske lidelser blant barn og unge i Norge. Nasjonalt folkehelseinstitutt; 2009. www.fhi.no  
 8. Helsedirektoratet rapport IS-0522: Ruud T, Birkeland B, Faugli A, et al. Barn som pårørende. Resultater fra en multisenterstudie. Utgitt: 30.11.2015 helsedirektoratet.no  
 9. Torvik F A, Rognmo K. Rapport 2011:4. Barn av foreldre med psykiske lidelser eller alkoholmisbruk: Omfang og konsekvenser. Nasjonalt folkehelseinstitutt; 2011. www.fhi.no  
 10. Syse A, Aas GB, Loge JH. Children and young adults with parents with cancer: a population-based study. Clin Epidemiol 2012; 4: 41-52. pmid:22442635 PubMed  
 11. Hamsund H L, Sandvik AB. De skjulte straffede. Konsekvenser og helseplager hos fangers pårørende, i Nilsen L, Bjøro K L K, Wego E, Bredal I S. Det sårbare mennesket. Stavanger: Hertervig; 2010.
 12. Limbers CA, Skipper S. Health-related quality of life measurement in siblings of children with physical chronic illness: a systematic review. Fam Syst Health 2014; 32: 408-15. pmid:25133709 PubMed  
 13. Bøckmann K, Kjellevold A. Pårørende i helsetjenesten – en klinisk og juridisk innføring. Bergen: Fagbokforlaget; 2015. tidsskriftet.no  
 14. Storm Mowatt Haugland B, Ytterhus B, Dyregrov K. Barn som pårørende. Avsnitt: Når foreldre har en alvorlig kreftsykdom – eller dør av den. Oslo: Abstract forlag AS, 2012. tidsskriftet.no  
 15. Mowatt BS, Bugge KE, Trondsen MV, Gjesdahl S, red. Familier i motbakke. På vei mot bedre støtte til barn som pårørende. Familier i motbakke. Avsnitt: Unge omsorgsgivere – barn og unge som har betydelige omsorgsoppgaver (Kallander EK, Vallesverd VU) Oslo: Fagbokforlaget; 2015. s79-87. tidsskriftet.no  
 16. Brandt AE, Grenvik TH. Med barnet i sentrum. Nye muligheter for spedbarn og småbarn av rusmiddelavhengige og psykisk syke foreldre. Oslo: Kommuneforlaget AS; 2010. www.akademika.no  
 17. Kirkengen A L. Hvordan krenkede barn blir syke voksne. Oslo: Universitetsforlaget; 2009 (2. utgave). www.universitetsforlaget.no  
 18. Storm Mowatt Haugland B, Ytterhus B, Dyregrov K. Barn som pårørende. Avsnitt: Familiefungering og psykososiale problemer hos barn av alkoholmisbrukende foreldre (Haugland BSM). Oslo: Abstract forlag AS, 2012. tidsskriftet.no  
 19. Ma N, Roberts R, Winefield H, Furber G. The prevalence of psychopathology in siblings of children with mental health problems: a 20-year systematic review. Child Psychiatry Hum Dev 2015; 46: 130-49. pmid:24652033 PubMed  
 20. Gerhardt CA, Lehmann V, Long KA, Alderfer MA. Supporting Siblings as a Standard of Care in Pediatric Oncology. Pediatr Blood Cancer 2015; 62 Suppl 5: 750-804. pmid:26700924 PubMed  
 21. Jeppesen E, Bjelland I, Fosså SD, et al. Health-related quality of life in teenagers with a parent with cancer. Send to Eur J Oncol Nurs 2016; 22: 46-53. pmid:27179892 PubMed  
 22. Reupert A, Maybery D, Nicholson J, Göpfert M, Seeman MV. Parental psychiatric disorder: Distressed parents and their families (3rd ed. ) Segment: Helping children understand their parent's mental illness (pp 201-9). New York, NY, US: Cambridge University Press; US. 2015 www.google.no  
 23. Cassidy T, Giles M, McLaughlin M. Benefit finding and resilience in child caregivers. Send to Br J Health Psychol 2014; 19: 606-18. pmid:23869796 PubMed  
 24. Gullbrå F, Smith-Sivertsen T, Rortveit G, et al. Ill and substance-abusing parents: how can the general practitioner help their children? A qualitative study. Send to BMC Fam Pract 2016; 17: 154. pmid:27821069 PubMed  
 25. Stavanger kommune/ Torgeir Gilje Lid. Fastlege/Forsker II, Institutt for samfunnsmedisinske fag, UIB. 25.06.18.
 • Eivind Thorsen, fagrådgiver, BarnsBeste - Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende
 • Signegun Romedal, fagrådgiver, BarnsBeste - Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende
 • Solfrid Raknes, psykologspesialist v/RKBU Vest og Helse Bergen
 • Frøydis Gullbrå, spesialist i allmennmedisin, PhD, allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen, Uni Helse/Modalen kommune
 • Eirik Abildsnes, kommuneoverlege PhD, barne- og familievirksomheten, Kristiansand
 • Bente Prytz Mjølstad, fastlege og førsteamanuensis i allmennmedisin, NTNU
 • Torgeir Gilje Lid, spesialist i allmennmedisin, PhD, Nytorget legesenter, Forsker II, Uni Research Helse