Hopp til hovedinnhold

Kloke valg for å unngå overutredning og overbehandling

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


 1. Den norske legeforening. Rapport. Tittel: For mye, for lite eller akkurat passe? Om variasjon, over- og underforbruk i helsetjenesten. Publisert 17.11.2016. legeforeningen.no  
 2. Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM). Wie Internisten das Problem von Über- und Unterversorgung werten. Mitgliederbefragung zu "Klug Entscheiden". DÄB 2016; 113 (13): A604-6.
 3. The Good Stewardship Working Group. The "Top 5" Lists in Primary Care: Meeting the Responsibility of Professionalism. Arch Intern Med 2011; 171(15): 1385-1390. pmid:21824955 PubMed  
 4. Choosing wisely. Facts and figures. Siden besøkt 11.02.2021 www.choosingwisely.org  
 5. Helsedirektoratet. Rapport "Overdiagnostikk og overbehandling". Publisert 27.08.2013. www.regjeringen.no  
 6. Legeforeningen. Gjør kloke valg. Norsk forening for allmennmedisin. Oppdatert 28.02.2020. www.legeforeningen.no  
 7. Hart JT. The inverse care law. Lancet 1971; Feb 27;1(7696): 405-12. pmid:4100731 PubMed  
 8. Watt G. The inverse care law today. Lancet 2002; 360, 9328: 252-4. pmid:12133675 PubMed  
 9. Meland E, Schei E, Bærheim A. Pasientsentrert medisin - en oversikt med vekt på bakgrunn og dokumentasjon. Tidsskr Nor Legeforen 2000; 120: 2253-6. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 • Peter Dietrich Jost, Dr. med. (DE), spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Klaus Reinhardt, Dr. med. (DE), Geschäftsführer Gesinform GmbH