Hopp til hovedinnhold
Legemiddelbehandling av demens innebærer bruk av to grupper medisiner, kolinesterasehemmere og NMDA-reseptor antagonisten memantin.
Legemiddelbehandling av demens innebærer bruk av to grupper medisiner, kolinesterasehemmere og NMDA-reseptor antagonisten memantin.

Legemiddelbehandling av demens

Legemiddelbehandling av demens er legemidler som kan bedre noen av symptomene ved Alzheimers demens. Dette er legemidler som kan ha en liten, men positiv effekt på kognitiv funksjon, oppmerksomhet, initiativ og hukommelse hos noen av pasientene.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/eldre/demens/demens-legemiddler/ 

Generelt

Donepezil (Donepezil®, Aricept®)

Rivastigmin (Rivastigmin®, Exelon®)

Galantamin (Galantamin®, Reminyl®)

Memantin (Memantin, Ebixa®, eller Nemdatine®)

Vurdering av effekt

Vil du vite mer?