Hopp til hovedinnhold
Praktiske råd om kommunikasjon og tiltak ved demens kan gjøre hverdagen enklere, både for den som er rammet av demens og for pårørende.
Praktiske råd om kommunikasjon og tiltak ved demens kan gjøre hverdagen enklere, både for den som er rammet av demens og for pårørende.

Demens, praktiske råd

Praktiske råd for kommunikasjon med personer med demens kan lette omgangen for de pårørende. Praktiske tiltak som for eksempel å holde god orden, kan bidra til å dempe forvirringen ved demens.

Sist oppdatert: Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/eldre/demens/demens-praktiske-rad/ 

Råd ved kommunikasjon med personer med demens

Praktiske råd for personer med demens

Vil du vite mer?