Hopp til hovedinnhold
Tidlige symptomer på demens kan medføre angst, usikkerhet, likegyldighet og noen ganger depresjon.
Tidlige symptomer på demens kan medføre angst, usikkerhet, likegyldighet og noen ganger depresjon.

Symptomer på demens

Symptomer på demens kan i tidlige faser være at avtaler og viktige datoer glemmes, at den syke får problemer med nettbanken, blir mer likegyldig til eget stell og påkledning, at hen stadig stiller de samme spørsmålene om og om igjen og må bli påminnet ting.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/eldre/demens/demens-symptomer/ 

Symptomer på demens

Tidlige forandringer

Personlighetsforandringer

Andre årsaker til demenssymptomer

Diagnosen er viktig

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Demenssyndromet. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Helsedirektoratet: Nasjonal faglig retningslinje om demens. Først publisert 16.08.2017. Sist faglig oppdatert 27.11.2019 www.helsedirektoratet.no 
 2. Flodgren GM, Berg RC. Primary and secondary prevention interventions for cognitive decline and dementia. [Primær‐ og sekundærforebyggende tiltak for kognitiv svikt og demens] Rapport −2016. Oslo: Folkehelseinstituttet, 2016. legehandboka.no 
 3. Gjøra L, Kjelvik G, Strand BH, et al. Forekomst av demens i Norge. Utgitt av Forlaget aldring og helse 2020. ISBN 978-82-8061-579-4 (PDF). legehandboka.no 
 4. Folkehelseinstituttet. Folkehelserapporten: Demens. Publisert 30.06.2014. Oppdatert 10.12.2019. www.fhi.no 
 5. Seshadri, S, Beiser, A, Kelly-Hayes, M, Kase, CS, Au, R et al. The lifetime risk of stroke: estimates from the Framingham Study. Stroke 2006; 37(2): 345-50. PMID: 16397184 PubMed 
 6. Prince M, Bryce R, Albanese E, Wimo A, Ribeiro W, Ferri CP. The global prevalence of dementia: a systematic review and metaanalysis. Alzheimers Dement. 2013 Jan;9(1):63-75.e2. Review. PubMed PMID: 23305823 PubMed 
 7. Rosness TA, Haugen PK, Engedal K. Når demens rammer unge. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 1194-7. Tidsskrift for Den norske legeforening 
 8. Bowler JV. Modern concept of vascular cognitive impairment. Br Med Bull 2007; 83: 291-305. pmid:17675645 PubMed 
 9. Neugroschl J. Alzheimer's dementia. BMJ Best Practice, last reviewed 20 Sep 2020. bestpractice.bmj.com 
 10. Martínez-Pérez R, Paredes I, Munarriz PM, et al. Chronic traumatic encephalopathy: The unknown disease. Neurologia 2017 Apr; 32(3): 185-191. pmid:25534950 PubMed 
 11. Jellinger KA, Attems J. Neuropathological evaluation of mixed dementia. J Neurol Sci 2007 Jun; 15;257(1-2): 80-7. pmid:17324442 PubMed 
 12. Lee Y, Back JH, Kim J, et al. Systematic review of health behavioral risks and cognitive health in older adults. Int Psychogeriatr. 2010;22:174-187. PMID: 19883522 PubMed 
 13. BMJ Best Practice: Vascular dementia. Last updated 03.07.2017. bestpractice.bmj.com 
 14. Aldring og helse. Nasjonal kompetansetjeneste. Basal demensutredning - utredningsverktøy til bruk for leger. Publisert 2019. ISBN 978-82-8061-454-4 www.aldringoghelse.no 
 15. Leifer BP. Early diagnosis of Alzheimer's disease: clinical and economic benefits. J Am Geriatr Soc 2003; 51 (5 suppl Dementia): S281-8.
 16. Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. "Mini Mental State". A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr Res 1975; 12: 189 - 98. PubMed 
 17. Creavin ST, Wisniewski S, Noel-Storr AH, et al. Mini-Mental State Examination (MMSE) for the detection of dementia in clinically unevaluated people aged 65 and over in community and primary care populations. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Jan 13;1:CD011145 Cochrane (DOI) 
 18. Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus). Anbefalte analyser ved utvalgte kliniske problemstillinger. Siden besøkt 28.09.2020. www.noklus.no 
 19. Fürst Medisinsk Laboratorium. Analyse og Klinikk: Borrelia burgdorferi IgM/IgG. Status 29.8.2017 www.furst.no 
 20. Øksengård AR, Haakonsen M, Dullerud R, Babovic A, Laake K, Engedal K. Bildediagnostiske metoder ved demensutredning. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 710-4. Tidsskrift for Den norske legeforening 
 21. Mortimer AM, Likeman M, Lewis TT. Neuroimaging in dementia: a practical guide. Pract Neurol. 2013; 13: 92-103. doi:10.1136/practneurol-2012-000337 DOI 
 22. Ahmed RM, Paterson RW, Warren JD, et al.: Biomarkers in dementia: clinical utility and new directions. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2014; Dec;85(12):: 1426-34. pmid:25261571 PubMed 
 23. Ritchie C, Smailagic N, Noel-Storr AH, et al.. CSF tau and the CSF tau/ABeta ratio for the diagnosis of Alzheimer's disease dementia and other dementias in people with mild cognitive impairment (MCI). Cochrane Database Syst Rev 2017; Mar 22;3: CD010803. pmid:28328043 PubMed 
 24. Rosness TA, Haugen PK, Passant U et al. Frontotemporal dementia: a clinically complex diagnosis. Int J Geriatr Psychiatry 2008; 23: 837-42 PubMed 
 25. Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse. Utredning av demens. Siden besøkt 20.10.2020. www.aldringoghelse.no 
 26. Graff MJ, Vernooij-Dassen MJ, Thijssen M et al. Community based occupational therapy for patients with dementia and their care givers: randomised controlled trial. BMJ 2006; 333: 1196 201.
 27. Brodaty H, Arasaratnam C. Meta-analysis of nonpharmacological interventions for neuropsychiatric symptoms of dementia. Am J Psychiatry 2012; 169: 946-53. PMID 22952073
 28. Woods B, Aguirre E, Spector AE, Orrell M. Cognitive stimulation to improve cognitive functioning in people with dementia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 2. Art. No.: CD005562. DOI: 10.1002/14651858.CD005562.pub2. DOI 
 29. Livingston G, Kelly L, Lewis-Holmes E, et al. Non-pharmacological interventions for agitation in dementia: systematic review of randomised controlled trials. BJPsych 2014. pmid: 25452601 PubMed 
 30. Guure CB, Ibrahim NA, Adam MB, et al. Impact of Physical Activity on Cognitive Decline, Dementia, and Its Subtypes: Meta-Analysis of Prospective Studies. Biomed Res Int 2017; 9016924: Epub Feb 7. pmid:28271072 PubMed 
 31. Chang YS, Chu H, Yang CY, et al. The efficacy of music therapy for people with dementia: A meta-analysis of randomised controlled trials. J Clin Nurs 2015. pmid: 26299594 PubMed 
 32. Forbes D, Blake CM, Thiessen EJ, et al. Light therapy for improving cognition, activities of daily living, sleep, challenging behaviour, and psychiatric disturbances in dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Feb 26;2:CD003946. doi: 10.1002/14651858.CD003946.pub4. DOI 
 33. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Dementia: assessment, management and support for people living with dementia and their carers. NICE guideline [NG97] Published date: June 2018 www.nice.org.uk 
 34. Merkuri N, Croy A, Henry S, et al. Comparing and benchmarking national dementia strategies and policies European Dementia Monitor 2017. Alzheimer Europe, 2017
 35. Walsh S, King E, Brayne C. France removes state funding for dementia drugs. BMJ 2019; 367: I6930. doi:10.1136/bmj.l6930 DOI 
 36. AWMF online. Das Portal der wissenschaftlichen Medizin. Demenzen. Registernummer 038 - 013. Langfassung der Leitlinie "Demenzen". Stand 24.01.2016 www.awmf.org 
 37. Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse. Rådene er hentet delvis fra et tema-ark om kommunikasjon og samvær ved demens (2013). Kan lastes ned fra kompetansetjenestens nettsider. www.aldringoghelse.no