Hopp til hovedinnhold
Ulike demensformer: Alzheimers sykdom er den vanligste formen for demens. Illustrasjonsfoto: Colourbox.
Ulike demensformer: Alzheimers sykdom er den vanligste formen for demens. Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Ulike demensformer

Ulike demensformer er Alzheimers demens, vaskulær demens, demens med Lewy-legemer, frontotemporal demens og demens ved Parkinsons sykdom.

Mesteparten av informasjonen er utviklet av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/eldre/demens/demens-ulike-former/ 

Hva er demens?

Alzheimers demens

Vaskulær demens

Demens med Lewy-legemer

Andre årsaker

Forebygging

Vil du vite mer?