Hopp til hovedinnhold
Vanskelige valg: Når pasienten selv ikke kan si noe om hva han eller hun ønsker, må familien bidra til å fatte beslutninger.
Vanskelige valg: Når pasienten selv ikke kan si noe om hva han eller hun ønsker, må familien bidra til å fatte beslutninger.

Vanskelige valg ved livets slutt

Vanskelige valg ved livets slutt må noen ganger tas av pasientens nærmeste fordi den som er syk ikke er i stand til å ta viktige beslutninger. Hvordan skal man da ta disse beslutningene?

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/eldre/diverse-problemstillinger/dilemmaer-ved-livets-slutt/ 

Hvem har siste ord ved vanskelige valg ved livets slutt?

Hvordan kan jeg vite hva min kjære ville ønsket?

Hvilke valg må jeg ta?

Kan jeg skifte mening?