Hopp til hovedinnhold

Overgrep mot eldre

Det er oftest familie eller nære omsorgspersoner som er overgriperne når eldre blir utsatt for overgrep. Dette gjør at mange eldre unnlater å melde i fra om hva de opplever. Da er det ikke bare livskvaliteten som blir dårlig, også levetiden kan bli betraktelig redusert.

Av: Merethe Kvam, journalist. Godkjent av medisinsk redaktør.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/eldre/diverse-problemstillinger/overgrep-mot-eldre/ 

Mye skam og skyldfølelse

Intense traumer

Viktig å avdekke overgrep

Leger melder ikke fra

Økt fokus og mer kunnskap

Si fra om overgrep

Vil du vite mer?