Hopp til hovedinnhold

Livets slutt - livsforlengende behandling

Det kan være lurt å tenke over og snakke med sine nærmeste om hvilke ønsker og tanker man har i forbindelse med livets slutt. Kanskje vil du også be en som står deg nær om hjelp til å ivareta dine ønsker og behov.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/eldre/diverse-problemstillinger/livets-slutt-livsforlengende-behandling/ 

Den siste tiden

Hva er livsforlengende behandling?

Utdrag fra retningslinjer helsepersonell skal følge:

Hvem bestemmer hva

Samtykkekompetanse

Hva med personer som ikke kan uttrykke sine egne ønsker

Hvem er nærmeste pårørende?

Vil du vite mer?

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering