Hopp til hovedinnhold

Verge

I den nye vergemålsloven fra 2013 er betegnelsen hjelpeverge erstattet med verge. Statsforvalteren har nå ansvar for vergemålssaker, og overformynderiet i kommunene er lagt ned.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/eldre/hjelpeverge/verge/ 

Fratakelse av rettslig handleevne (tidligere umyndiggjøring)

Verge

Vergens oppgaver

Hvem kan søke om verge?

Hvem kan oppnevnes som verge?

Behov for verge

Vil du vite mer?

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering