Hopp til hovedinnhold

Hvordan søkes det om verge?

Når en person ikke er i stand til å ivareta sine økonomiske interesser, vil det være aktuelt å oppnevne verge. Det må da søkes på eget skjema for dette.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/eldre/hjelpeverge/verge-om-soknaden/ 

Eget skjema

Oppnevnelsen av verge

Vergens oppgaver

Enkel regnskapsførsel

Vil du vite mer?

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering