Hopp til hovedinnhold

Akutt funksjonssvikt hos eldre

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


 1. Ommundsen N, Heimdal R. Akutt funksjonssvikt hos eldre. Utgitt av Akershus universitetssykehus. Helsebiblioteket.no; Fagprosedyrer. Siste litteratursøk 16.12.2016 www.helsebiblioteket.no  
 2. Palleschi L, Fimognari FL, Pierantozzi A, et al. Acute functional decline before hospitalization in older patients. Geriatr Gerontol Int. 2014;14(4):769-777. Pmid: 24112396 PubMed  
 3. Ranhoff AH. Akutt funksjonssvikt – et vanlig klinisk problem hos eldre pasienter. Postet av Indremedisineren på 16.04.2014. indremedisineren.no  
 4. Ranhoff AH, Friis P, Saltvedt I. Utredning ved akutt funksjonssvikt (under arbeid). Metodebok i geriatri. Norsk geriatrisk forening. www.helsebiblioteket.no  
 5. Engtrø E, Nore SP, Kittang BR, et al. Funksjonssvikt. Metodebok for sykehjemsleger. Bergen kommune. Tredje utgave 2020. sykehjemshandboka.no  
 6. 4AT – Rapid assement test for Delirium. Siden besøkt 12.02.2021 www.the4at.com  
 7. Evensen S, Forr T, Al-Fattal A, et al. Nytt verktøy for å oppdage delirium og kognitiv svikt. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 299-300. doi:10.4045/tidsskr.15.1334 DOI  
 8. Tieges Z, Maclullich AMJ, Anand A, et al. Diagnostic accuracy of the 4AT for delirium detection in older adults: systematic review and meta-analysis published online ahead of print, 2020 Nov 11. Age Ageing. 2020;afaa224. Pmid: 33196813 PubMed  
 9. Sortland, LS, Haraldseide LM, Sebjørnsen I. Eldre i den akuttmedisinske kjeden. Rapport nr. 1-2021. Bergen: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, NORCE Norwegian Research Centre, avdeling Helse, 2021. norceresearch.brage.unit.no  
 • Ingvild Saltvedt, spesialist i geriatri, avdelingssjef på avd. for geriatri, St. Olavs hospital (Trondheim). Professor, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU
 • Hedda Konstanse Brodtkorb, spesialist i geriatri og overlege på Øya Helsehus, Trondheim kommune