Hopp til hovedinnhold

Demensmistanke

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


 1. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje om demens. Publisert 17.12.2017. app.magicapp.org  
 2. Engedal K. Diagnostikk og behandling av demens. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 520-4. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 3. Adelman AM, Daly MP. Initial evaluation of the patient with suspected dementia. Am Fam Physician 2005; 71: 1745-50. PubMed  
 4. Folkehelserapporten. Demens. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 14.05.2018. fhi.no  
 5. Brækhus A. Belastning hos pårørende til pasienter med demenssykdom. DiA, demens i allmennpraksis; 2000: 4.
 6. Kivipelto M, Helkala EL, Laakso MP, Hanninen T, et al. Midlife vascular risk factors and Alzheimer's disease in later life: longitudinal, population based study . BMJ 2001; 322: 1407-51. British Medical Journal  
 7. Øksengård AR, Haakonsen M, Dullerud R, Babovic A, Laake K, Engedal K. Bildediagnostiske metoder ved demensutredning. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 710-4. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 8. Birks JS, Chong LY, Grimley Evans J. Rivastigmine for Alzheimer's disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD001191. DOI: 10.1002/14651858.CD001191.pub4. DOI  
 9. AD2000 Collaborative Group. Long-term donepezil treatment in 565 patients with Alzheimer's disease (AD2000): randomised double-blind trial. Lancet 2004; 363: 2105-15. PubMed  
 10. Birks JS. Cholinesterase inhibitors for Alzheimer's disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 1. Art. No.: CD005593. DOI: 10.1002/14651858.CD005593. DOI  
 11. O'Brien JT, Ballard CG. Drugs for Alzheimer's disease (ed). BMJ 2001; 323: 123-4. PubMed  
 12. Lonergan E, Luxenberg J, Colford JM, Birks J. Haloperidol for agitation in dementia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2002, Issue 2. Art. No.: CD002852. DOI: 10.1002/14651858.CD002852. DOI  
 13. Bains J, Birks J, Dening T. Antidepressants for treating depression in dementia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2002, Issue 4. Art. No.: CD003944. DOI: 10.1002/14651858.CD003944. DOI  
 • Anette Hylen Ranhoff, overlege, dr. med, Medisinsk klinikk, Ullevål Sykehus

Tidligere fagmedarbeidere

 • Espen Dietrichs, professor og avdelingsoverlege, Universitetet i Oslo og Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo
 • Ivar B. Mediås, spesialist i allmennmedisin, leder for NSAM referansegruppe i geriatri, Sørum legesenter, Sørumsand
 • Olav Sletvold, professor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og overlege Geriatrisk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim