Hopp til hovedinnhold

Vurdering av biokjemiske laboratorieprøver hos eldre

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. ClinLab Navigator. Aging Effect on Laboratory Values. Page visited Dec 13.12.2022. www.clinlabnavigator.com  
  2. Skoog I. Psychiatric epidemiology of old age: the H70 study. Acta Psych Scand 2003; 109: 4-18. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Anette Hylen Ranhoff, overlege, Medisinsk klinikk, Ullevål Sykehus
  • Ivar B. Mediås, spesialist i allmennmedisin, Sørum legesenter, Sørumsand
  • Olav Sletvold, professor dr. med., Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og overlege Geriatrisk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim