Hopp til hovedinnhold

Å avstå fra behandling

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Wisløff DS. Pasientkommunikasjon ved behandlingsavslutning. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2512-3. PubMed  
  2. Helsedirektoratet. Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling. Oslo: Helsedirektoratet, 2013: 28. helsedirektoratet.no  
  3. Haraldstad Skårdal, Førde R. Vedtak om å avstå fra gjenoppliving i sykehus. Tidsskr Nor Legeforen 2018 . doi:10.4045/tidsskr.17.0133 DOI  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Ivar B. Mediås, spesialist i allmennmedisin, Sørum legesenter, Sørumsand
  • Olav Sletvold, professor dr. med., Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og overlege Geriatrisk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim