Hopp til hovedinnhold

Demensutredning - lege

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


  • Dokumentet er en redigert versjon av Basal demensutredning, utredningsverktøy til for leger 1, utgitt av Aldring og helse, Nasjonal kompetansetjeneste. Sist revidert i 2019
  • Skalaer og tester  på nettsted for Nasjonal kompetansesenter for aldring og helse
  1. Basal demensutredning, utredningsverktøy til bruk for leger. Utgitt av Aldring og helse, Nasjonal kompetansetjeneste. Sist revidert i 2019. ISBN 978-82-8061-457-5 www.aldringoghelse.no  
  2. Aldring og helse. Nasjonal kompetansetjeneste. Veiledning for gjennomføring av basal demensutredning, leger. 2019. ISBN 978-82-8061-457-5 www.aldringoghelse.no  
  3. Helsedirektoratet: Nasjonal faglig retningslinje om demens. IS-2658. Utgitt 18.08.2017. helsedirektoratet.no  
  • Peter D. Jost, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL