Hopp til hovedinnhold

Terminal behandling av voksne

Sist oppdatert:

Sist revidert:

Sist revidert av:  • Kristian Jansen, spesialist i allmennmedisin, PhD, kompetanseområde i alders- og sykehjemsmedisin, Bergen Kommune

Tidligere fagmedarbeidere

  • Ivar B. Mediås, spesialist i allmennmedisin, Sørum legesenter, Sørumsand
  • Olav Sletvold, professor dr. med., Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og overlege Geriatrisk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim