Hopp til hovedinnhold

Demens med Lewy-legemer

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Kronisk progredierende nevrodegenerativ sykdom som er karakterisert ved redusert og fluktuerende kognitiv funksjon, tilbakevendende synshallusinasjoner, parkinsonistiske trekk, overfølsomhet for antipsykotika 
Forekomst:
Tilstanden utgjør trolig ca. 10-15% av alle demenstilfeller i Norge
Symptomer:
Ligner ofte på delir med fluktuerende konfusjon, oppmerksomhetsproblemer, psykiatriske symptomer og kognitiv svekkelse
Funn:
Ofte visuospatiale og eksekutive vanskeligheter ved nevropsykologiske undersøkelser. Vanligvis ett eller flere parkinsonistiske symptomer. Kognitiv svikt, men MMSE er lite sensitiv i tidlig fase 
Diagnostikk:
Andre relevante undersøkelser er først og fremst MR eller CT av hjernen
Behandling:
Organisering av støttetiltak er hovedbehandlingen, men kolinesterasehemmere kan ha effekt
 • Helsedirektoratet: Nasjonal faglig retningslinje om demens. IS-2658. Sist faglig oppdatert: 03. januar 2020.
 • McKeith IG, Boeve BF, Dickson DW, et al. Diagnosis and management of dementia with Lewy bodies: Fourth consensus report of the DLB Consortium. Neurology 2017; 4;89(1): 88-100. pmid:28592453
 1. Helsedirektoratet: Nasjonal faglig retningslinje om demens. IS-2658. Sist faglig oppdatert: 03. januar 2020. helsedirektoratet.no  
 2. McKeith IG, Boeve BF, Dickson DW, et al. Diagnosis and management of dementia with Lewy bodies: Fourth consensus report of the DLB Consortium. Neurology 2017; 4;89(1): 88-100. pmid:28592453 PubMed  
 3. Lerner AJ. Dementia with Lewy bodies. BMJ Best Practice. Last reviewed 19 Sep 2020. bestpractice.bmj.com  
 4. Neef D, Walling AD. Dementia with Lewy bodies: An emerging disease. Am Fam Physician 2006; 73: 1223-9. PubMed  
 5. Gomperts SN. Lewy Body Dementias: Dementia With Lewy Bodies and Parkinson Disease Dementia. Continuum (Minneap Minn). 2016;22(2 Dementia):435-463. PMID: 27042903 PubMed  
 6. Kosaka K, Yoshimura M, Ikeda K, Budka H. Diffuse type of Lewy body disease: progressive dementia with abundant cortical Lewy bodies and senile changes of varying degree-a new disease? Clin Neuropathol 1984; 3: 185-92. PubMed  
 7. Gelpi E, Navarro-Otano J, Tolosa E, et al. Multiple organ involvement by alpha-synuclein pathology in Lewy body disorders. Mov Disord 2014; 29(8): 1010– 1018. PMID: 24395122 PubMed  
 8. Walker Z, Possin KL, Boeve BF, et al. Lewy body dementias. Lancet 2015;386:1683-97. doi: 10.1016/S0140-6736(15)00462-6 DOI  
 9. Brundin P, Dave KD, Kordower JH. Therapeutic approaches to target alpha-synuclein pathology. Exp Neurol. 2017;298(Pt B):225-235. PMID: 28987463. PubMed  
 10. Walker Z, Possin KL, Boeve BF, Aarsland D. Lewy body dementias. Lancet 2015 Oct 24; 386(10004): 1683-97. pmid:26595642 PubMed  
 11. Zaccai J, McCracken C, Brayne C. A systematic review of prevalence and incidence studies of dementia with Lewy bodies. Age Ageing. 2005 Nov;34(6):561-6 PubMed  
 12. Bogaerts V, Engelborghs S, Kumar-Singh S, et al. A novel locus for dementia with Lewy bodies: a clinically and genetically heterogeneous disorder. Brain. 2007;130:2277-2291. PMID: 17681982 PubMed  
 13. Rosenberg CK, Cummings TJ, Saunders AM, et al. Dementia with Lewy bodies and Alzheimer's disease. Acta Neuropathol. 2001 Dec;102(6):621-6. Pmid: 11761723 PubMed  
 14. Bras J, Guerreiro R, Darwent L, et al. Genetic analysis implicates APOE, SNCA and suggests lysosomal dysfunction in the etiology of dementia with Lewy bodies. Hum Mol Genet. 2014 Dec 1;23(23):6139-46. Pmid 24973356.
 15. Stubendorff K, Aarsland D, Minthon L, Londos E. The impact of autonomic dysfunction on survival in patients with dementia with Lewy bodies and Parkinson's disease with dementia. PLoS One 2012. DOI: 10.1371/journal.pone.0045451 DOI  
 16. Mollenhauer B, Förstl H, Deuschl G, et al. . Lewy Body and Parkinsonian Dementia. Dtsch Arztebl Int 2010 Oct; 107(39): 684-691. doi:10.3238/arztebl.2010.0684 DOI  
 17. McKeith IG, Boeve BF, Dickson DW, et al. Diagnosis and management of dementia with Lewy bodies: fourth consensus report of the DLB Consortium. Neurology. 2017 Jul 4;89(1):88-100. PubMed  
 18. Fürst Medisinsk Laboratorium. Analyse og Klinikk: Borrelia burgdorferi IgM/IgG. Status 29.8.2017 www.furst.no  
 19. Molloy S, McKeith IG, O'Brien JT, Burn DJ. The role of levodopa in the management of dementia with Lewy bodies. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2005 Sep;76(9):1200-3. PMID: 16107351. PubMed  
 20. Dudas R, Malouf R, McCleery J, Dening T. Antidepressants for treating depression in dementia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 8. Art. No.: CD003944. DOI: 10.1002/14651858.CD003944.pub2. DOI  
 21. Poewe W. Treatment of dementia with Lewy bodies and Parkinson's disease dementia. Mov Disord. 2005;20(suppl 12):S77-S82. PMID: 16092095 PubMed  
 22. Burn DJ. Cortical Lewy body disease and Parkinson's disease dementia. Curr Opin Neurol. 2006 Dec;19(6):572-9. Pmid: 17102696. PubMed  
 23. Norsk legemiddelhåndbok. T5.7 Demens. Publisert 22.12.2015. Sist endret 24.08.2017. legemiddelhandboka.no  
 24. Forbes D, Forbes SC, Blake CM, Thiessen EJ, Forbes S. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 4. Art. No.: CD006489. DOI: 10.1002/14651858.CD006489.pub4. DOI  
 25. Cedervall Y, Torres S, Aberg AC. Maintaining well-being and selfhood through physical activity: experiences of people with mild Alzheimer's disease. Aging Ment Health. 2014 Sep 30:1-10. PMID: 25265932 PubMed  
 26. Cedervall Y, Aberg AC. Physical activity and implications on well-being in mild Alzheimer's disease: A qualitative case study on two men with dementia and their spouses. Physiother Theory Pract. 2010 May;26(4):226-39. PMID: 20397857 PubMed  
 27. Brækhus A. Belastning hos pårørende til pasienter med demenssykdom. DiA, demens i allmennpraksis; 2000: 4.
 28. Woods B, Aguirre E, Spector AE, Orrell M. Cognitive stimulation to improve cognitive functioning in people with dementia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 2. Art. No.: CD005562. DOI: 10.1002/14651858.CD005562.pub2. DOI  
 29. Livingston G, Kelly L, Lewis-Holmes E, et al. Non-pharmacological interventions for agitation in dementia: systematic review of randomised controlled trials. BJPsych 2014. doi:10.1192/bjp.bp.113.141119 DOI  
 30. Chang YS, Chu H, Yang CY, et al. The efficacy of music therapy for people with dementia: A meta-analysis of randomised controlled trials. J Clin Nurs 2015. doi:10.1111/jocn.12976 DOI  
 31. Forrester LT, Maayan N, Orrell M, et al. Aromatherapy for dementia. Cochrane Database of Syst Rev 2014; 2: CD003150. doi:10.1002/14651858.CD003150.pub2 DOI  
 32. Forbes D, Blake CM, Thiessen EJ, et al. Light therapy for improving cognition, activities of daily living, sleep, challenging behaviour, and psychiatric disturbances in dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2014;2:CD003946. doi: 10.1002/14651858.CD003946.pub4 DOI  
 33. Williams MM, Xiong C, Morris JC, Galvin JE. Survival and mortality differences between dementia with Lewy bodies vs Alzheimer disease. Neurology 2006 Dec 12; 67(11): 1935-41. pmid:17159097 PubMed  
 • Peter D. Jost, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Ivar B. Mediås, spesialist i allmennmedisin, leder for NSAM referansegruppe i geriatri, Sørum legesenter, Sørumsand
 • Bjørnar Grenne, PhD, konst. overlege, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital, Trondheim