Hopp til hovedinnhold

Vaskulær demens

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Vaskulær demens er et demenssyndrom forårsaket av cerebrovaskulær eller kardiovaskulær sykdom som medfører hjerneskade eller -funksjonsforstyrrelse. Noe uenighet om kriteriene for diagnosen
Forekomst:
Etter Alzheimers demens er vaskulær demens nest hyppigste demensform i Norge med ca. 15-20 % av demenstilfellene. Debuterer vanligvis sent i livet. Hyppig komorbiditet med Alzheimers sykdom. 
Symptomer:
Tilstanden kjennetegnes ved psykomotorisk svekkelse, oppmerksomhetsproblemer, tap av eksekutive funksjoner og personlighetsendringer
Funn:
Kliniske demenskriteriene er oppfylt. Tegn på cerebrovaskulær lidelse og tidsmessig sammenheng med den kognitive svikten. Ujevn fordeling av den kognitive svikten og tegn til fokal hjernelidelse
Diagnostikk:
Utredning av vaskulær årsak til demenssyndromet er forutsetning for vurdering av sekundærprevensjon. MR eller CT cerebrum. EKG og blodprøver. Ev. tilleggsundersøkelser for å avdekke sekundære demensformer. Vurdering av blandingstilstand med Alzheimers demens 
Behandling:
Kontroll og ved behov behandling av kardiovaskulære risikofaktorer og -sykdommer (sekundærprofylakse). Organisering av støttetiltak. Ved blandet Alzheimers- og vaskulær demens gjelder samme terapianbefalinger som ved Alzheimers demens
 • Helsedirektoratet: Nasjonal faglig retningslinje om demens. Først publisert: 16. august 2017. Sist faglig oppdatert: 03. januar 2020. Helsedirektoratet.no 
 1. Helsedirektoratet: Nasjonal faglig retningslinje om demens. Først publisert: 16. august 2017. Sist faglig oppdatert: 03. januar 2020. helsedirektoratet.no  
 2. Smith EE. Clinical presentations and epidemiology of vascular dementia. Clin Sci (Lond) 2017; 131(11): 1059-1068. pmid:28515342 PubMed  
 3. Direktoratet for e-helse. ICD-10. Sist revidert 07.02.2020. Kode F01 Vaskulær demens. finnkode.ehelse.no  
 4. Wiederkehr S, Simard M, Fortin C, van Reekum R. Validity of the Clinical Diagnostic Criteria for Vascular Dementia: A Critical Review. Part II. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 2008; 20(2): 162-77. pmid:18451187 PubMed  
 5. Chui H. Vascular dementia, a new beginning: shifting focus from clinical phenotype to ischemic brain injury. Neurol Clin 2000; 18(4): 951. pmid:11072269 PubMed  
 6. Akiguchi I, Budka H, Shirakashi Y, et al. . MRI features of Binswanger's disease predict prognosis and associated pathology. Ann Clin Transl Neurol 2014 Oct; 1(10): 813-21. pmid:25493272 PubMed  
 7. Jellinger KA, Attems J, et al. Neuropathological evaluation of mixed dementia. J Neurol Sci 2007 Jun; 15;257(1-2): 80-7. pmid:17324442 PubMed  
 8. Tatemichi TK, Desmond DW, Paik M, et al. Clinical determinants of dementia related to stroke. Ann Neurol. 1993;33:568-575. PMID 8498836
 9. Whitmer RA, Gunderson EP, Quesenberry CP, et al. Body mass index in midlife and risk of Alzheimer's disease and vascular dementia. Curr Alzheimer Res. 2007;4:103-109. PMID 17430231
 10. Llewellyn DJ, Lang IA, Langa KM, et al. Exposure to second hand smoke and cognitive impairment in non-smokers: national cross sectional study with cotinine measurement. BMJ 2009; 338: b462. BMJ (DOI)  
 11. Godefroy O, GRECOG-VASC study group, Leclercq C, et al. Neuropsychological assessment and cerebral vascular disease: the new standards. Rev Neurol (Paris) 2013; 169(10): 779-85. pmid:23999023 PubMed  
 12. Sachdev P, Kalaria R, O'Brien J, et al. Diagnostic Criteria for Vascular Cognitive Disorders: A VASCOG Statement. Alzheimer Dis Assoc Disord 2014; 28(3): 206-18. pmid:24632990 PubMed  
 13. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5), American Psychiatric Association, Arlington, VA 2013.
 14. Gorelick PB, Scuteri A, Black SE, et al.. Vascular contributions to cognitive impairment and dementia: a statement for healthcare professionals from the american heart association/american stroke association. Stroke 2011 Sep; 42(9): 2672-713. pmid:21778438 PubMed  
 15. Bowler JV. Modern concept of vascular cognitive impairment. Br Med Bull 2007; 83: 291-305. pmid:17675645 PubMed  
 16. Hachinski VC, Iliff LD, Zilkha E et al. (1975) Cerebral blood flow in dementia. Arch Neurol, 32, 632–637. PMID 1164215
 17. Moroney JT, Bagiella E, Desmond DW, et al. Meta-analysis of the Hachinski Ischemic Score in pathologically verified dementias. Neurology 1997; 49(4): 1096. pmid:9339696 PubMed  
 18. Martínez-Pérez R, Paredes I, Munarriz PM, et al. Chronic traumatic encephalopathy: The unknown disease. Neurologia 2017 Apr; 32(3): 185-191. pmid:25534950 PubMed  
 19. O’Sullivan M, Morris RG, Markus HS (2005) Brief cognitive assessment for patients with cerebral small vessel disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 76, 1140–1145. PMID 16024894
 20. Price CC, Jefferson AL, Merino JG, Heilman KM, Libon DJ (2005) Subcortical vascular dementia: Integrating neuropsychological and neuroradiologic data. Neurology, 65, 376–382. PMID 16087901
 21. Fürst Medisinsk Laboratorium. Analyse og Klinikk: Borrelia burgdorferi IgM/IgG. Status 12.02.2020 www.furst.no  
 22. Tonby K, Berilde D, Lind A. Lyme borreliose. Håndbok infeksjonsmedisin, v. 1.2. Publisert 17.07.2019. www.prosedyrer.no  
 23. Passmore P. Vascular dementia. Last reviewed January 2020. BMJ Best Practice. bestpractice.bmj.com  
 24. Mortimer AM, Likeman M, Lewis TT. Neuroimaging in dementia: a practical guide. Pract Neurol. 2013; 13: 92-103. PMID: 23468560 PubMed  
 25. Ahmed RM, Paterson RW, Warren JD, et al.: Biomarkers in dementia: clinical utility and new directions. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2014; Dec;85(12):: 1426-34. pmid:25261571 PubMed  
 26. Ritchie C, Smailagic N, Noel-Storr AH, et al.. CSF tau and the CSF tau/ABeta ratio for the diagnosis of Alzheimer's disease dementia and other dementias in people with mild cognitive impairment (MCI). Cochrane Database Syst Rev 2017; Mar 22;3: CD010803. pmid:28328043 PubMed  
 27. O'Brien JT, Thomas A. Vascular dementia. Lancet. 2015 ;386:1698-706. doi: 10.1016/S0140- 6736(15)00463-8.
 28. Friberg L, Rosenqvist M. Less dementia with oral anticoagulation in atrial fibrillation. Eur Heart J 2017 . pmid:29077849 PubMed  
 29. Roman GC, Salloway S, Black SE, et al. Randomized, placebo-controlled, clinical trial of donezepil in vascular dementia: differential effects by hippocampal size. Stroke 2010; 41: 1213-21. Stroke  
 30. McShane R, Areosa Sastre A, Minakaran N. Memantine for dementia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 2. Art. No.: CD003154. DOI: 10.1002/14651858.CD003154.pub5. DOI  
 31. Ruths S, Straand J. Antipsykotiske midler mot uro ved demens - medisinsk behandling eller kjemisk atferdsregulering?. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1672-5. PubMed  
 32. Schneider LS, Dagerman KS, Insel P. Risk of death with atypical antipsychotic drug treatment for dementia: meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. JAMA 2005; 294: 1934-43. Journal of the American Medical Association  
 33. Schneider LS, Tariot PN, Dagerman KS, et al. Effectiveness of atypical antipsychotic drugs in patients with Alzheimer`s disease. N Engl J Med. 2006; 355: 1525-38. PubMed  
 34. Douglas IJ, Smeeth L. Exposure to antipsychotics and risk of stroke: self controlled case series study. BMJ 2008; 337: a1227. BMJ (DOI)  
 35. Ray WA, Chung CP, Murray KT, Hall K, Stein CM. Atypical antipsychotic drugs and the risk of sudden cardiac death. N Engl J Med 2009; 360: 225-35. New England Journal of Medicine  
 36. Graff MJ, Vernooij-Dassen MJ, Thijssen M et al. Community based occupational therapy for patients with dementia and their care givers: randomised controlled trial. BMJ 2006; 333: 1196 201.
 37. Guure CB, Ibrahim NA, Adam MB, et al. Impact of Physical Activity on Cognitive Decline, Dementia, and Its Subtypes: Meta-Analysis of Prospective Studies. Biomed Res Int 2017; 9016924: Epub Feb 7. pmid:28271072 PubMed  
 38. Brodaty H, Arasaratnam C. Meta-analysis of nonpharmacological interventions for neuropsychiatric symptoms of dementia. Am J Psychiatry 2012; 169: 946-53. PMID 22952073
 39. Woods B, Aguirre E, Spector AE, Orrell M. Cognitive stimulation to improve cognitive functioning in people with dementia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 2. Art. No.: CD005562. DOI: 10.1002/14651858.CD005562.pub2. DOI  
 40. Livingston G, Kelly L, Lewis-Holmes E, et al. Non-pharmacological interventions for agitation in dementia: systematic review of randomised controlled trials. BJPsych 2014. doi:10.1192/bjp.bp.113.141119 DOI  
 41. Chang YS, Chu H, Yang CY, et al. The efficacy of music therapy for people with dementia: A meta-analysis of randomised controlled trials. J Clin Nurs 2015. doi:10.1111/jocn.12976 DOI  
 42. Forrester LT, Maayan N, Orrell M, et al. Aromatherapy for dementia. Cochrane Database of Syst Rev 2014; 2: CD003150. doi:10.1002/14651858.CD003150.pub2 DOI  
 43. Forbes D, Blake CM, Thiessen EJ, et al. Light therapy for improving cognition, activities of daily living, sleep, challenging behaviour, and psychiatric disturbances in dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2014;2:CD003946. doi: 10.1002/14651858.CD003946.pub4 DOI  
 44. National institutes of health. NIH State-of-the-Science Conference: Preventing Alzheimer's disease and cognitive decline. April 2010 consensus.nih.gov  
 45. Baumgart M, Snyder HM, Carrillo MC, et al. Summary of the evidence on modifiable risk factors for cognitive decline and dementia: A population-based perspective. Alzheimers Dement 2015;11:718-26. pmid:26045020 PubMed  
 46. Sydenham E, Dangour AD, Lim WS. Omega 3 fatty acid for the prevention of cognitive decline and dementia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 6. Art. No.: CD005379. DOI: 10.1002/14651858.CD005379.pub3 DOI  
 47. Verghese J, Lipton RB, Katz MJ, et al. Leisure activities and the risk of dementia in the elderly. N Engl J Med 2003; 348: 2508-16. New England Journal of Medicine  
 48. Kua EH, Ho E, Tan HH, Tsoi C, Thng C, Mahendran R. The natural history of dementia. Psychogeriatrics. 2014;14(3):196-201. PMID: 25323961 PubMed  
 49. Sibolt G, Curtze S, Melkas S, et al. Poststroke dementia is associated with recurrent ischaemic stroke. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2013 Feb 16. pmid:23418214 PubMed  
 • Peter D. Jost, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Bjørnar Grenne, PhD, konst. overlege, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital, Trondheim
 • Ivar B. Mediås, spesialist i allmennmedisin, leder for NSAM referansegruppe i geriatri, Sørum legesenter, Sørumsand