Hopp til hovedinnhold

Depresjon hos eldre

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Depresjon hos personer over 65 år
Forekomst:
I den eldre befolkningen har 1-4% alvorlig depresjon, svarende til en insidens på 0,15% per år
Symptomer:
Depresjon hos eldre kan mange ganger ha et annet forløp enn hos yngre. Typiske symptomer er nedsatt stemningsleie, interesse- og gledesløshet, økt trettbarhet, søvnforstyrrelser, redusert konsentrasjon og oppmerksomhet, tilbakevendende tanker om døden
Funn:
Grundig somatisk undersøkelse gjøres for å utelukke somatiske årsaker
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser vil kunne være skåringsverktøy ved depresjon
Behandling:
Miljøterapi, samtalebehandling, antidepressiva, ev. elektrosjokk
 1. Alexopoulos GS. Depression in the elderly. Lancet 2005; 365: 1961-70. PubMed  
 2. Taylor WD. Clinical practice. Depression in the elderly. N Engl J Med. 2014 Sep 25;371(13):1228-36. doi: 10.1056/NEJMcp1402180 DOI  
 3. Usinger L, Kolding Kristensen J, Hansen-Nord G. Depression hos ældre. Lægehåndbogen, sist oppdatert 01.11.2018.
 4. Unützer J. Late-life depression. N Engl J Med 2007; 357: 2269-76. PubMed  
 5. Espinoza RT, Unützer J. Diagnosis and management of late-life unipolar depression. UpToDate, last updated Jul 28, 2016. UpToDate  
 6. Blazer DG. Depression in late life: review and commentary. J Gerontol Med Sci 2003; 56A: 249-65.
 7. Palsson S, Ostling S and Skoog I. The incidence of first onset depression in a population followed from the age of 70 to 85. Psychol Med 2001; 31: 1159-68. PubMed  
 8. Teresi J, Abrams R, Holmes D, Ramirez M and Eimicke J. Prevalence of depression and depression recognition in nursing homes. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2001; 36: 613-29. PubMed  
 9. Rosenvinge BH, Rosenvinge JH. Forekomst av depresjon hos eldre - systematisk oversikt over 55 prevalensstudier fra 1990 - 2001. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 928-9. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 10. Ruset A. Depresjon i sjukeheimar - diagnostikk og behandling. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1841-3. PubMed  
 11. Gao Y, Huang C, Zhao K, et al. Depression as a risk factor for dementia and mild cognitive impairment: a meta-analysis of longitudinal studies. Int J Geriatr Psychiatry. 2013 May;28(5):441-9. PubMed  
 12. Moksnes KM. Depresjon og angst hos eldre. I: Engedal K, Wyller TB, red. Aldring og hjernesykdommer. Oslo: Akribe, 2003: 297-320.
 13. Engedal K. Når sykdomsbildet har en annen form - atypiske depresjoner. I: Engedal K, red. Urunde hjul. Alderspsykiatri i praksis. Sem: Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens, 2000: 113-6.
 14. Williams JW, Barrett J, Oxman T, et al. Treatment of dysthymia and minor depression in primary care: a randomized controlled trial in older adults. JAMA. 2000;284:1519-26. PMID: 11000645. PubMed  
 15. Helsedirektoratet. Eldre og depresjon. 27.10.2009.
 16. Tsoi KK, Chan JY, Hirai HW, Wong SY. Comparison of diagnostic performance of Two-Question Screen and 15 depression screening instruments for older adults: systematic review and meta-analysis. Br J Psychiatry 2017. pmid:28209592 PubMed  
 17. Helsedirektoratet, 2008. Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern. IS-1511. helsedirektoratet.no  
 18. Bartels SJ, Dums AR, Oxman TE et al. Evidence-based practices in geriatric mental health care: an overview of systematic reviews and meta-analyses. Psychiatr Clin North Am 2003; 26: 971-90. PubMed  
 19. Alexopoulos GS, Borson S, Cuthbert BN et al. Assessment of late-life depression. Biol Psychiatry 2002; 52: 164-74. PubMed  
 20. Alexopoulos GS, Katz IR, Reynolds CF, Carpenter D and Docherty JP. The expert consensus guideline series: pharmacotherapy of depressive disorders in older patients. Postgrad Med Special Report 2001; 1-86 October.
 21. Belvederi Murri M, Amore M, Menchetti M, et al. Physical exercise for late-life major depression. Br J Psychiatry. 2015 Jul 23.
 22. Legeforeningen. Gjør kloke valg. Anbefalinger. Siden besøkt 11.02.2021 www.legeforeningen.no  
 23. Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet, 2009.
 24. Wilson K, Mottram PG, Sivananthan A, et al. Antidepressants versus placebo for the depressed elderly. Cochrane Database of Syst Rev 2001; 1: CD000561. doi:10.1002/14651858.CD000561 DOI  
 25. Mottram PG, Wilson K, Strobl JJ. Antidepressants for depressed elderly. Cochrane Database of Syst. Rev 2006; 1: CD003491. doi:10.1002/14651858.CD003491.pub2 DOI  
 26. Fabian TJ, Amico JA, Kroboth PD, et al. Paroxetine-induced hyponatremia in older adults: a 12-week prospective study. Arch Intern Med 2004; 164: 327. pmid:14769630 PubMed  
 27. Høye doser citalopram kan gi hjertebivirkninger. Statens Legemiddelverk. 20.02.2012
 28. Wilkinson P, Izmeth Z. Continuation and maintenance treatments for depression in older people. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 9. Art. No.: CD006727. DOI: 10.1002/14651858.CD006727.pub3. The Cochrane Library  
 29. Lenze EJ, Mulsant BH, Blumberger DM, et al. Efficacy, safety, and tolerability of augmentation pharmacotherapy with aripiprazole for treatment-resistant depression in late life: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2015 doi: 10.1016/S0140-6736(15)00308-6 DOI  
 30. Dudas R, Malouf R, McCleery J, Dening T. Antidepressants for treating depression in dementia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 8. Art. No.: CD003944. DOI: 10.1002/14651858.CD003944.pub2. DOI  
 31. Oxman TE and Hull JG. Social support and treatment response in older depressed primary care patients. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci 2001; 56: 35-45. PubMed  
 32. Lieverse R, van Someren EJW, Nielen MMA, et al. Bright light treatment in elderly patients with nonseasonal major depressive disorder. A randomized placebo-controlled trial. Arch Gen Psychiatry 2011; 68: 61-70. PubMed  
 33. Blazer DG. Self-efficacy and depression in late life: a primary prevention proposal. Aging Ment Health 2002; 6: 315-24. PubMed  
 34. Alexopoulos GS, Buckwalter K, Olin J, Martinez R, Wainscott C and Krishnan KR. Comorbidity of late-life depression: an opportunity for research in mechanisms and treatment. Biol Psychiatry 2002; 52: 543-58. PubMed  
 35. Katon WJ. Clinical and health services relationships between major depression, depressive symptoms, and general medical illness. Biol Psychiatry 2003; 54: 216-6. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Olav Thorsen, spesialist allmennmedisin, Klubbgaten legesenter, Stavanger
 • Lotte Usinger, Ph.d., overlæge, Geriatrisk område, Medicinsk afdeling O, Herlev Hospital