Hopp til hovedinnhold

Tannhelse hos eldre

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Tilfredsstillende oral helse hos eldre innebærer at brukeren ikke har smerter, har akseptabel tyggefunksjon, kan kommunisere og ha grei sosial omgang uten problemer som skyldes tennene
Forekomst:
Det foreligger få undersøkelser om tannhelse hos eldre
Symptomer:
Problemer med tannhelsen kan være medvirkende til f.eks. spisevansker, kommunikasjonsvansker, smerter, eller sosial isolasjon
Funn:
Avhengig av oral helse
Diagnostikk:
Undersøkelse hos tannlege bør utføres regelmessig
Behandling:
Avhengig av oral helse
  1. Samson H, Strand GV, Haugejorden O. Change in oral health status among the institutionalized Norwegian elderly over a period of 16 years. Acta Odontol Scand 2008; 66: 368-73. pmid:18792846 PubMed  
  2. Socialstyrelsen. Prevention i den åldrande munnen. Rapport från konferens 24 - 25 augusti 1998. Stockholm. Socialstyrelsen. 1998;
  3. Ciancio S. Medications: Impact on dental diagnosis and treatment planning. Compendium, continuing education in dentistry. 1998;19 (suppl 1, "Periodontal aspects of systemic health".):46-53.
  4. Cohen DW, Rose LF. The periodontal-medical risk relationship. Compendium, continuing education in dentistry. 1998; 19 (suppl 1, "Periodontal aspects of systemic health."): 11-24.
  5. Sjögren P, Nilsson E, Forsell M, et al. A systematic review of the preventive effect of oral hygiene on pneumonia and respiratory tract infection in elderly people in hospitals and nursing homes: effect estimates and methodological quality of randomized controlled trials. J Am Geriatr Soc. 2008; 56: 2124-30 . doi:10.1111/j.1532-5415 DOI  
  6. Fjeld KG, Mowe M, Eide H, Willumsen T. Effect of electric toothbrush on residents' oral hygiene: a randomized clinical trial in nursing homes. European Journal of Oral Scienc 2014; 122: 142-8. PubMed  
  7. Lov om pasientrettigheter. Sist oppdatert 12.11.2019. Internettadresse: http://www.lovdata.no/all/nl-19990702-063.html
  • Terje Johannessen, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Ivar B. Mediås, spesialist i allmennmedisin, leder for NSAM referansegruppe i geriatri, Sørum legesenter, Sørumsand