Hopp til hovedinnhold

Urininkontinens hos eldre

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Ufrivillig vannlating eller urinlekkasje med multiple årsaker
Forekomst:
Prevalens er ca 30% hos personer over 65 år
Symptomer:
Er som regel en blanding av stress- og urgeinkontinens
Funn:
Kan avdekke tegn til østrogenmangel hos kvinner
Diagnostikk:
Ingen tilleggsundersøkelser vil vanligvis være nødvendig
Behandling:
Blæretrening/bekkenbunnstrening, lokalt østrogen, ev. elektrostimulasjon, ev. medikamenter
  1. Barkou JSW, Walter S. Urininkontinens hos ældre. Ugeskriftet. Publisert 03.03.2014. PMID: 25096011 PubMed  
  2. Stenzelius K, Molander U, Odeberg J, et al. The effect of conservative treatment of urinary incontinence among older and frail older people: a systematic review. Age Ageing. 2015. PMID: 26112402 PubMed  
  3. Samuelsson E, Odeberg J, Stenzelius K, et al. Effect of pharmacological treatment for urinary incontinence in the elderly and frail elderly: A systematic review. Geriatr Gerontol Int. 2015 ;15:521-34. doi: 10.1111/ggi.12451 DOI  
  4. Yeowell G, Smith P, Nazir J, et al. Real-world persistence and adherence to oral antimuscarinics and mirabegron in patients with overactive bladder (OAB): a systematic literature review. BMJ Open. 2018. PMID: 30467131 PubMed  
  • Anette Hylen Ranhoff, overlege, Medisinsk klinikk, Ullevål Sykehus

Tidligere fagmedarbeidere

  • Per Bergsjø, professor emeritus, Universitetet i Bergen
  • Arnfinn Seim, førsteamanuensis i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim