Hopp til hovedinnhold
Medikamentell abort tilbys til alle kvinner som søker abort før fullgått svangerskapsuke 12.
Medikamentell abort tilbys til alle kvinner som søker abort før fullgått svangerskapsuke 12.

Medikamentell abort

Medikamentell abort gjennomføres i økende grad hjemme. På selve abortdagen er det normalt å ha en del smerter. Etter aborten er det vanlig å ha en menstruasjonslignende blødning i to til tre uker.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/kvinne/abort/medikamentell-abort/ 

Pasientrettigheter

Hvem?

Hvordan foregår behandlingen?

Kontrolltime

Bivirkninger

Virkninger på senere graviditet?

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Abort, provosert. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Folkehelseinstituttet. Rapport om svangerskapsavbrot 2022. Oslo. Folkehelseinstituttet 2023. www.fhi.no 
 2. Bjørge L et al. Provosert abort. Norsk gynekologisk forening Veileder i gynekologi (2023). ePub. ISBN 978-82-692382-1-1. [hentet 30.08.2023]. www.legeforeningen.no 
 3. Justad-Berg RT, Eskild A, Strøm-Roum EM. Characteristics of women with repeat termination of pregnancy: a study of all requests for pregnancy termination in Norway during 2007-2011. Acta Obstet Gynecol Scand 2015; 94(11): 1175-80. pmid:26217924 PubMed 
 4. Sothornwit J, Eamudomkarn N, Lumbiganon P et al. Immediate versus delayed postabortal insertion of contraceptive implant. Cochrane Database of Systematic Reviews 2022, Issue 5. Art. No.: CD013565. DOI: 10.1002/14651858.CD013565.pub2. Accessed 14 June 2022. The Cochrane Library 
 5. Pay ASD, Aabø RS, Økland I, et al. Medikamentell abort hos avtalespesialist. Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 823-8. Tidsskrift for Den norske legeforening 
 6. Raymon EG, Harrison MS, Weaver MA. Efficacy of Misoprostol Alone for First-Trimester Medical Abortion: A Systematic Review. Obstet Gynecol 2019; 133: 137-47. pmid:30531568 PubMed 
 7. Winikoff B, Dzuba IG, Chong E, et al. Extending outpatient medical abortion services through 70 days of gestational age. Obstet Gynecol 2012; 120: 1070-6. PubMed 
 8. Polis CB, Grimes DA, Schaffer K, Blanchard K, Glasier A, Harper C. Advance provision of emergency contraception for pregnancy prevention. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 2. Art. No.: CD005497. pmid: 17443596 PubMed 
 9. WHO. Preventing unsafe abortion. 26 June 2019. www.who.int 
 10. Oppegaard KS, Qvigstad E, Fiala C et al. Clinical follow-up compared with self-assessment of outcome after medical abortion: a multicentre, non-inferiority, randomised, controlled trial. Lancet 2015; 385(9969): 698-704. pmid:25468164 PubMed 
 11. Oslo universitetssykehus, eHåndbok: Abort, spontan og kirurgisk. Prosedyre. Sist oppdatert des. 2018. Siden besøkt 31.08.2023. ehandboken.ous-hf.no