Hopp til hovedinnhold
Dette skjer ved en abort: Hos fastlegen eller på sykehuset blir du undersøkt og du får informasjon om inngrepene.
Dette skjer ved en abort: Hos fastlegen eller på sykehuset blir du undersøkt og du får informasjon om inngrepene.

Dette skjer ved en abort

Ved en abort vil du få informasjon, undersøkelser og mulighet for samtaler med fastlegen før inngrepet. I denne artikkelen kan du lese mer om hvilke undersøkelser og kontroller du gjennomgår hos fastlegen og på sykehuset, og om hvilke valg du har.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/seksualitet-og-prevensjon/sex/svangerskapsavbrudd/ 

Dette skjer hos primærlegen

Dette skjer ved sykehuset

Komplikasjoner

Mulige psykiske reaksjoner etter en abort

Forholdsregler

Prevensjonsveiledning

Å velge abort

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Abort, provosert. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Folkehelseinstituttet. Rapport om svangerskapsavbrot 2022. Oslo. Folkehelseinstituttet 2023. www.fhi.no 
 2. Bjørge L et al. Provosert abort. Norsk gynekologisk forening Veileder i gynekologi (2023). ePub. ISBN 978-82-692382-1-1. [hentet 30.08.2023]. www.legeforeningen.no 
 3. Justad-Berg RT, Eskild A, Strøm-Roum EM. Characteristics of women with repeat termination of pregnancy: a study of all requests for pregnancy termination in Norway during 2007-2011. Acta Obstet Gynecol Scand 2015; 94(11): 1175-80. pmid:26217924 PubMed 
 4. Sothornwit J, Eamudomkarn N, Lumbiganon P et al. Immediate versus delayed postabortal insertion of contraceptive implant. Cochrane Database of Systematic Reviews 2022, Issue 5. Art. No.: CD013565. DOI: 10.1002/14651858.CD013565.pub2. Accessed 14 June 2022. The Cochrane Library 
 5. Pay ASD, Aabø RS, Økland I, et al. Medikamentell abort hos avtalespesialist. Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 823-8. Tidsskrift for Den norske legeforening 
 6. Raymon EG, Harrison MS, Weaver MA. Efficacy of Misoprostol Alone for First-Trimester Medical Abortion: A Systematic Review. Obstet Gynecol 2019; 133: 137-47. pmid:30531568 PubMed 
 7. Winikoff B, Dzuba IG, Chong E, et al. Extending outpatient medical abortion services through 70 days of gestational age. Obstet Gynecol 2012; 120: 1070-6. PubMed 
 8. Polis CB, Grimes DA, Schaffer K, Blanchard K, Glasier A, Harper C. Advance provision of emergency contraception for pregnancy prevention. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 2. Art. No.: CD005497. pmid: 17443596 PubMed 
 9. WHO. Preventing unsafe abortion. 26 June 2019. www.who.int 
 10. Oppegaard KS, Qvigstad E, Fiala C et al. Clinical follow-up compared with self-assessment of outcome after medical abortion: a multicentre, non-inferiority, randomised, controlled trial. Lancet 2015; 385(9969): 698-704. pmid:25468164 PubMed 
 11. Oslo universitetssykehus, eHåndbok: Abort, spontan og kirurgisk. Prosedyre. Sist oppdatert des. 2018. Siden besøkt 31.08.2023. ehandboken.ous-hf.no