Hopp til hovedinnhold

Til deg som vurderer abort

Abort eller ikke abort kan være et vanskelig valg. De fleste snakker med partneren sin, venner eller familie om dette, men det finnes også mange andre muligheter for informasjon og råd - blant annet fra fastlege, helsestasjon og sosialkontor.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/seksualitet-og-prevensjon/sex/til-deg-som-vurderer-abort/ 

Offentlige tilbud om råd og veiledning

Frivillige organisasjoner

Abortmetode

Vil du vite mer?