Hopp til hovedinnhold

Graviditet etter konisering

Graviditet etter konisering gir noe høyere risiko for senabort og for tidlig fødsel. De fleste blir anbefalt å vente i tre til tolv måneder etter konisering før de prøver å bli gravide.

Av: Merethe Kvam, journalist. Godkjent av medisinsk redaktør.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/sykdommer/svangerskap-og-sykdom/svangerskap-etter-konisering/ 

Økt risiko

Kan forsterke livmorhalsen

Oppfølging i graviditeten

Kilder

Referanser

  1. Jakobsson M, Goff B, Chakrabarti A. Reproductive effects of cervical excisional and ablative procedures. UpToDate. Last review Mar 2023. Accessed Apr 2023 www.uptodate.com  
  2. Hem. E. Konisering gir økt svangerskapsrisiko. Tidsskr Nor Legeforen. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 89 doi: 10.4045/tidsskr.08.0337 DOI  
  3. Albrechtsen S, Rasmussen S, Thoresen S et al. Pregnancy outcome in women before and after cervical conisation: population based cohort study. BMJ 2008; 337: a1343 BMJ (DOI)  
  4. Kyrgioui M, Athanasiou A, Paraskevaidi M, et al.. Adverse obstetric outcomes after local treatment for cervical preinvasive and early invasive disease according to cone depth: systematic review and meta-analysis. BMJ 2016. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov  
  5. Cancer Research UK. Pregnancy and abnormal cervical cells. Last reviewed 26 Jun 2017. www.cancerresearchuk.org