Hopp til hovedinnhold
Fjerning av livmor kan skje med ulike operasjonsmetoder. Du bør diskutere med kirurgen hva som er best for deg.
Fjerning av livmor kan skje med ulike operasjonsmetoder. Du bør diskutere med kirurgen hva som er best for deg.

Fjerning av livmor, hysterektomi

Fjerning av livmor skjer oftest på grunn av plagsomme muskelknuter (myomer), blødningsforstyrrelser og svulster. Eggstokkene bevares som regel, og ettersom det er de som sammen med hjernen styrer kjønnshormonene, vil de fleste oppleve få bivirkninger.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/kvinne/diverse/fjerning-av-livmor-hysterektomi/ 

Livmoren, uterus

Fjerning av livmoren

Operasjonsmetode

Er jeg mindre kvinne etter operasjonen?

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Myomer i uterus. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. de la Cruz MS, Buchanan EM. Uterine fibroids: diagnosis and treatment. Am Fam Physician. 2017 Jan 15;95(2):100-107. PubMed 
 2. Andreasen S et al. Myoma uteri. Norsk gynekologisk forening Veileder i gynekologi (2021). ePub. ISBN 978-82-692382-1-1. [hentet 13. des 2022]. www.legeforeningen.no 
 3. Stewart EA, Nicholson WK, Bradley L, Borah BJ. The burden of uterine fibroids for African-American women: results of a national survey. J Womens Health 2013; 10: 807-16. PMID: 24033092 PubMed 
 4. Wallach EE, Vlahos NF. Uterine myomas: an overview of development, clinical features, and management. Obstet Gynecol 2004; 104: 393-406. PubMed 
 5. Spies JB, Bradley LD, Guido R, et al. Outcomes from leiomyoma therapies: comparison with normal controls. Obstet Gynecol 2010; 116: 641-52. PubMed 
 6. Manyonda I, Belli A-M, Lumsden M-A, et al. Uterine-artery embolization or myomectomy for uterine fibroids. N Engl J Med 2020; 383:440-451. PMID: 32726530 PubMed 
 7. Senol T, Kahramanoglu I, Dogan Y et al. Levonorgestrel-releasing intrauterine device use as an alternative to surgical therapy for uterine leiomyoma. Clin Exp Obstet Gynecol. 2015;42(2):224-7. PMID: 26054124 PubMed 
 8. Zapata LB, Whiteman MK, Tepper NK. Intrauterine device use among women with uterine fibroids: a systematic review. Contraception 2010; 82: 41. PubMed 
 9. Simon JA, Catherino W, Segars JH, et al. Ulipristal Acetate for Treatment of Symptomatic Uterine Leiomyomas: A Randomized Controlled Trial. Obstet Gynecol 2018; 131: 431-9. pmid:29420395 PubMed 
 10. Donnez J, Tatarchuk TF, Bouchard P, et al. Ulipristal acetate versus placebo for fibroid treatment before surgery. N Engl J Med 2012; 366: 409-20. New England Journal of Medicine 
 11. Chudnoff S, Guido R, Roy K, et al. Ultrasound-Guided Transcervical Ablation of Uterine Leiomyomas. Obstet Gynecol 2018. pmid:30531573 PubMed 
 12. Moss J, Cooper K, Khaund A, et al. Randomised comparison of uterine artery embolisation (UAE) with surgical treatment in patients with symptomatic uterine fibroids (REST trial): 5-year results. BJOG 2011; 118: 936-44. PubMed 
 13. Gupta JK, Sinha A, Lumsden MA, et al. Uterine artery embolization for symptomatic uterine fibroids. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012; 5: CD005073. Cochrane (DOI) 
 14. Medibas. Myom i uterus. Stockholm: Medibas 2012. Sist revidert 03.09.2018; sitert 16.12.2022 medibas.se
 15. Olive DL, Pritts EA. Fibroids and reproduction. Semin Reprod Med 2010; 28: 218-27. pmid:20414844 PubMed 
 16. Lim WH, Cohen SC, Lamaro VP. Intra-abdominal haemorrhage from uterine fibroids: a systematic review of the literature. BMC Surg. 2020 Apr 15;20(1):70. PMID: 32293414 PubMed 
 17. Sundermann AC, Velez Edwards DR, Bray MJ, et al. Leiomyomas in Pregnancy and Spontaneous Abortion: A Systematic Review and Meta-analysis. Obstet Gynecol 2017; 130:1065. PubMed 
 18. Stout MJ, Odibo AO, Graseck AS, et al. Leiomyomas at routine second-trimester ultrasound examination and adverse obstetric outcomes. Obstet Gynecol 2010; 116: 1056-63. PubMed 
 19. Landman AJEMC, Don EE, Vissers G et al. The risk of preterm birth in women with uterine fibroids: A systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2022 Jun 2;17(6):e0269478. PMID: 35653408 PubMed 
 20. Pritts EA, Vanness DJ, Berek JS et al. The prevalence of occult leiomyosarcoma at surgery for presumed uterine fibroids: a meta-analysis. Gynecol Surg. 2015;12(3):165-177. Epub 2015 May 19. PMID: 26283890 PubMed 
 21. Denstad SE, Aasen S, Østrem AM et al. Hysterektomi ved St. Olavs hospital 1989–2014 Hysterectomy at St. Olavs Hospital 1989-2014. Tidsskr Nor Laegeforen. 2017 Sep 4;137(16). Norwegian. doi: 10.4045/tidsskr.16.0260 DOI