Hopp til hovedinnhold

Operativ rekonstruksjon av skjedekransen ("jomfruhinnen")

Det norske Rådet for legeetikk har vurdert spørsmålet om rekonstruksjon av skjedekransen på innvandrerkvinner, og denne artikkelen er basert på en uttalelse fra Rådet.

Sist oppdatert: Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/kroppen-var/kropp/rekonstruksjon-av-jomfruhinne/ 

Myten om "jomfruhinnen"

Tidligere seksuell debut i mange kulturer

Betenkeligheter med rekonstruksjon av jomfruhinnen

Synspunkter fra legeforeningens Råd for legeetikk

Kilder

  • Førde R. Operativ rekonstruksjon av jomfruhinne. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 1709.