Hopp til hovedinnhold
Brystforstørrelser er av de vanligste kosmetiske inngrepene hos kvinner i Norge. I 2005 regnet man med at mer enn 100 000 kvinner i Norge hadde brystimplantater. Sannsynligvis har dette tallet økt kraftig siden da.
Brystforstørrelser er av de vanligste kosmetiske inngrepene hos kvinner i Norge. I 2005 regnet man med at mer enn 100 000 kvinner i Norge hadde brystimplantater. Sannsynligvis har dette tallet økt kraftig siden da.

Brystforstørrelse med silikon

Brystforstørrelse med silikon blir i Norge stort sett utført ved private klinikker. Omfattende forskning er gjort i forsøk på å avklare om silikonimplantat er farlig eller øker risikoen for kreft.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/kirurgi/plastisk-kirurgi/silikonbrystimplantat/ 

Hva er silikonimplantater?

Hvordan foregår operasjonen?

Komplikasjoner til brystimplantater

Er silikonbrystimplantater helsefarlige?

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Tindholdt TT, Mesic H, Tønseth KA, Harbo SO. Silikonbrystimplantater gjennom 40 år. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 739-41. PubMed  
  2. FDA. General and Plastic Surgery Devices Advisory Panel. Breast Implant Special Topics. Executive Summary. March 2019 www.fda.gov  
  3. de Boer M, van Leeuwen FE, Hauptmann M et al. Breast Implants and the Risk of Anaplastic Large-Cell Lymphoma in the Breast. JAMA Oncol. 2018 Mar 1;4(3):335-341. PMID: 29302687 PubMed  
  4. Sondén ECB, Sebuødegård S, Korvald C et al. Kosmetiske brystimplantater og brystkreft. Tidsskr Nor Legeforen 2020;140(3). pmid:32105043 PubMed  
  5. Nahabedian M. Implant-based breast reconstruction and augmentation. UpToDate, last updated Jan 13, 2020. www.uptodate.com