Hopp til hovedinnhold

Vold mot kvinner: De skjulte slagene

Vold i hjemmet kommer i særstilling sammenlignet med andre typer vold fordi det rammer på det stedet der vi skal føle oss trygge og ha det bra. Slik vold rammer like mange kvinner som menn, men kvinner blir oftere utsatt for grovere vold og alvorlige skader.

Av: Merethe Kvam, journalist. Godkjent av medisinsk redaktør.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/barn/vold-mot-kvinner/ 

En langvarig prosess

Barn i fokus for truslene

Dårligere livskvalitet enn soldater som har vært i krig

Overvåket, mistenkeliggjort og isolert

Er du utsatt for vold? Snakk med noen du stoler på. Dette kan for eksempel være fastlegen din, familie, en venn, studenthelsetjeneste, helsesykepleier, psykolog eller familievernkontor.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Regjeringens handlingsplan Vold mot kvinner
  2. Vold i parforhold - ulike perspektiver. NIBR-rapport 2005 - Haaland, Clausen og Schei.
  3. Livskvalitet og vold mot kvinner - Kjersti Alsaker
  4. WHO: Understanding and addressing violence against women, Intimate partner violence apps.who.int  
  5. Politiforum: Partnervold-saker øker: Vold kan læres. Vold kan arves. 2019. Forfatter: Mortvedt OM, Inderhaug E.
  6. NKVTS: Vold og overgrep www.nkvts.no  
  7. NKVTS: "Ikke verdt å gå til politiet med".Rapport 5. 2019. Forfatter: Grøvdal Y.