Hopp til hovedinnhold
Kul i brystet kan være et tegn på kreft og bør undersøkes, men i de fleste tilfeller er årsaken en ufarlig tilstand.
Kul i brystet kan være et tegn på kreft og bør undersøkes, men i de fleste tilfeller er årsaken en ufarlig tilstand.

Kul i brystet

De fleste kuler i brystet er godartede. Men jo eldre man er, desto høyere er risikoen for at kulen kan være brystkreft. Nøl derfor ikke med å søke lege for å få undersøkt en kul i brystet.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/kvinne/svulster-og-cyster/kul-i-brystet/ 

Hva er kul i brystet?

Legesøkning

Aldersforandringer

Hva kan årsakene være?

Hva kan du gjøre selv?

Når bør du søke lege?

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Legeundersøkelsen

Andre undersøkelser

Henvisning til spesialist eller sykehus

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Kul i brystet. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Klein S. Evaluation of palpable breast masses. Am Fam Physician 2005; 71: 1731-8. PubMed 
 2. Schoonjans JM, Brem RF. Fourteen-gauge ultrasonographically guided large-core needle biopsy of breast masses. J Ultrasound Med 2001; 20: 967-72. PubMed 
 3. Salzman B, Collins E, Hersh L. Common breast problems. Am Fam Physician. 2019 Apr 15;99(8):505-514. PMID: 30990294.
 4. Ryerson AB, Miller J, Eheman CR. Reported breast symptoms in the National Breast and Cervical Cancer Early Detection Program. Cancer Causes Control. 2015;26(5):733–740. PMID: 25754109 PubMed 
 5. Moy L, Heller SL, Bailey L, et al.; Expert panel on breast Imaging. ACR appropriateness criteria: palpable breast mass. J Am Coll Radiol. 2017;14(5S):S203–S224. PMID: 28473077.
 6. Berg WA, Blume JD, Cormack JB, et al.; ACRIN 6666 Investigators. Combined screening with ultrasound and mammography vs mammography alone in women at elevated risk of breast cancer published correction appears in JAMA. 2010;303(15):1482. JAMA. 2008;299(18):2151–2163. PMID: 18477782. PubMed 
 7. Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft. Oslo: Helsedirektoratet; 2020. www.helsedirektoratet.no 
 8. Myers ER, Moorman P, Gierisch JM, et al. Benefits and Harms of Breast Cancer Screening: A Systematic Review published correction appears in JAMA. 2016 Apr 5;315(13):1406. JAMA. 2015;314(15):1615-1634. PMID: 26501537 PubMed 
 9. Ariga R, Bloom K, Reddy VB, Kluskens L, Francescatti D, Dowlat K, et al. Fine-needle aspiration of clinically suspicious palpable breast masses with histopathologic correlation. Am J Surg 2002; 184: 410-3. PubMed 
 10. Holbrook AI, Moy L, Akin EA, et al.; Expert Panel on Breast Imaging. ACR appropriateness criteria: breast pain. J Am Coll Radiol. 2018;15(11S):S276–S282. PMID: 30392596. PubMed 
 11. Independent UK Panel on Breast Cancer Screening. The benefits and harms of breast cancer screening: an independent review. Lancet. 2012;380(9855):1778-1786. PMID: 23117178. PubMed 
 12. Herborn CU, Marincek B, Erfmann D, Meuli-Simmen C, Wedler V, Bode-Lesniewska B, et al. Breast augmentation and reconstructive surgery: MR imaging of implant rupture and malignancy. Eur Radiol 2002; 12: 2198-206. PubMed 
 13. Siu AL; U.S. Preventive Services Task Force. Screening for Breast Cancer: U.S. Preventive Services Task Force Recommendation Statement published correction appears in Ann Intern Med. 2016 Mar 15;164(6):448. Ann Intern Med. 2016;164(4):279-296. PMID: 26974722. PubMed 
 14. Hälsoundersökning med mammografi. Socialstyrelsen, rapport nr. 17, 1998
 15. Gøtzsche PC, Jørgensen KJ. Screening for breast cancer with mammography. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 6. Art. No.: CD001877. Cochrane (DOI)