Hopp til hovedinnhold
Smerter i brystene kan skyldes blant annet hormonforstyrrelser, melkespreng, brystbetennelse, bindevesknuter i brystet, eller muskelsmerter i brystveggen.
Smerter i brystene kan skyldes blant annet hormonforstyrrelser, melkespreng, brystbetennelse, bindevesknuter i brystet, eller muskelsmerter i brystveggen.

Smerter i brystene, veiviser

Smerter i brystene er forholdsvis vanlig blant kvinner i 30-50 års alder. Mange er redde for at dette kan være symptomer på kreft, men undersøkelser viser at smerter i brystene bare helt unntaksvis er symptomer på kreft.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/symptomer/kvinne/smerter-i-brystene-veiviser/ 

Hva er smerter i brystene?

Tips til diagnosen

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

Sjeldne årsaker

Hva kan du gjøre selv?

Når bør du søke lege?

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Legeundersøkelsen

Andre undersøkelser

Henvisning til spesialist eller sykehus

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Smerter i brystene. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Tahir MT, Shamsudeen S. Mastalgia. 2022 Nov 1. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan–. PMID: 32965866 PubMed 
  2. Iddon J, Dixon JM. Mastalgia. BMJ 2013. pmid:24336097 PubMed 
  3. Dixon JM, Pariser KM. Nonlactational mastitis in adults. UpToDate, last reviewed Sep 2019. Siden besøkt 07.10.219 www.uptodate.com 
  4. Helsedirektoratet. Brystkreft - handlingsprogram. Oslo: Helsedirektoratet; Sist faglig oppdatert 17. januar 2023. www.helsedirektoratet.no 
  5. Groen JW, Grosfeld S, Wilschut JA et al. Cyclic and non-cyclic breast-pain: A systematic review on pain reduction, side effects, and quality of life for various treatments. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2017; 219: 74-93. pmid:29059585 PubMed 
  6. Salzman B, Collins E, Hersh L. Common Breast Problems. Am Fam Physician. 2019;99(8):505-514. PMID: 30990294 PubMed