Hopp til hovedinnhold

Opphold i menstruasjon, sekundær amenoré

Opphold i menstruasjonen er relativt vanlig og kan ha mange ulike årsaker. Les mer om dette, og om når man bør ta kontakt med fastlege i NHI.no's veiviser:

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/symptomer/kvinne/stans-i-menstruasjon/ 

Hva er sekundær amenoré?

Forekomst

Om menstruasjonsblødning

Vanlige årsaker til sekundær amenoré

Sjeldnere årsaker

Hva kan du gjøre selv?

Når bør du søke lege?

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Legeundersøkelsen

Andre undersøkelser

Henvisning til spesialist eller sykehus

Illustrasjoner