Hopp til hovedinnhold
Tørrhet i skjeden gir symptomer som svie, kløe, brenning, irritasjon og smerte eller lett blødning ved sex.
Tørrhet i skjeden gir symptomer som svie, kløe, brenning, irritasjon og smerte eller lett blødning ved sex.

Tørrhet i skjeden og skjedekatarr

Tørrhet i skjeden kan medføre at daglige aktiviteter blir ukomfortable, og samleie mindre behagelig. Det finnes en rekke tiltak som kan redusere plagene.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/kvinne/ulike-sykdommer/torr-skjede/ 

Hva er tørrhet i skjeden?

Årsaker

Hva kan du gjøre selv?

Når bør du søke lege?

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Legeundersøkelsen

Andre undersøkelser

Henvisning til spesialist eller sykehus

Behandling

Hormonbehandling

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Atrofisk vaginitt. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Flores SA, Hall CA. Atrophic Vaginitis. 2022 Oct 31. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan–. PMID: 33232011 PubMed 
  2. Lee A, Kim TH, Lee HH et al. Therapeutic Approaches to Atrophic Vaginitis in Postmenopausal Women: A Systematic Review with a Network Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. J Menopausal Med. 2018 Apr;24(1):1-10. Epub 2018 Apr 30. PMID: 29765921 PubMed 
  3. Hill A, Crider M. Hormone Therapy and Other Treatments for Symptoms of Menopause. Am Fam Phys 2016; 94(11): 884-9. pmid:27929271 PubMed 
  4. Paladine HL, Desai UA. Vaginitis: Diagnosis and Treatment. Am Fam Physician. 2018 Mar 1;97(5):321-329. PMID: 29671516. PubMed 
  5. Øverlie I et al. Overgangsalder (menopause). Norsk gynekologisk forening Veileder i gynekologi (2021). ePub. ISBN 978-82-692382-1-1. Sist faglig oppdatert juni 2023. Siden besøkt 04.07.2023 www.legeforeningen.no 
  6. Labrie F, Archer DF, Koltun W et al.; members of the VVA Prasterone Research Group. Efficacy of intravaginal dehydroepiandrosterone (DHEA) on moderate to severe dyspareunia and vaginal dryness, symptoms of vulvovaginal atrophy, and of the genitourinary syndrome of menopause. Menopause. 2018 Nov;25(11):1339-1353. PMID: 30358731 PubMed 
  7. Svenningsen R. et al. Urininkontinens. Norsk gynekologisk forening Veileder i gynekologi (2021). Sist oppdatert 12. februar 2021.
  8. Lethaby A, Ayeleke RO, Roberts H. Local oestrogen for vaginal atrophy in postmenopausal women. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Aug 31;(8):CD001500..CD001500.pub3 Cochrane (DOI) 
  9. Helsedirektoratet. Brystkreft - handlingsprogram. Oslo: Helsedirektoratet; Sist faglig oppdatert 17. januar 2023.
  10. Rueda C, Osorio AM, Avellaneda AC et al. The efficacy and safety of estriol to treat vulvovaginal atrophy in postmenopausal women: a systematic literature review. Climacteric. 2017 Aug;20(4):321-330. Epub 2017 Jun 16. PMID: 28622049. PubMed