Hopp til hovedinnhold

Kvinnelig omskjæring

Kvinnelig omskjæring strider mot de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene. Både WHO, UNICEF og FN samarbeider om å få slutt på denne praksisen verden over.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/kroppen-var/kropp/kvinnelig-omskjaring/ 

Hva er kvinnelig omskjæring

Historie og tradisjon

Kvinnelig omskjæring vs. kvinnelig kjønnslemlestelse

Hvor

Norge

Inngrepet

Helsekonsekvenser

Behandling

Forebygging og lovverk

Brosjyrer

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Kvinnelig omskjæring. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. WHO. Eliminating female genital mutilation: An interagency statement–OHCHR, UNAIDS, UNDP, UNECA. UNESCO, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNIFEM, WHO, WHO, Geneva; 2008. www.un.org 
 2. Austveg B. Kjønnslemlestelse av kvinner – stigma og behandling. Tidsskr Nor Legeforen, 9. september 2019 . doi:10.4045/tidsskr.19.0163 DOI 
 3. Retten til å bestemme over eget liv. Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017–2020). www.regjeringen.no 
 4. Martin Hilber A, Hull TH, Preston-Whyte E, Bagnol B, Smit J, et al. A cross cultural study of vaginal practices and sexuality: implications for sexual health. Soc Sci Med 2010; 70: 392-400. pmid:19906477 PubMed 
 5. Unicef. Female genital mutilation. [Internett]. Aug 2021. Accessed May 2022. data.unicef.org 
 6. Ziyada MM, Norberg-Schulz M, Johansen RE. Estimating the magnitude of female genital mutilation/cutting in Norway: an extrapolation model. BMC Public Health 2016; 16: 110. pmid:26837303 PubMed 
 7. Berg RC, Underland V, Odgaard-Jensen J, et al. Effects of female genital cutting on physical health outcomes: a systematic review and meta-analysis. BMJ Open 2014; 11: e006316. pmid:25416059 PubMed 
 8. Berg RC, Denison E, Fretheim A. Psychological, Social and Sexual Consequences of Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C): A Systematic Review of Quantitative Studies Internet. Oslo, Norway: Knowledge Centre for the Health Services at The Norwegian Institute of Public Health (NIPH); 2010 Jun. Report from Norwegian Knowledge Centre for the Health Services (NOKC) No. 13-2010. PMID: 29320049 PubMed 
 9. Taraldsen S, Owe KM, Bødtker AS et al.. Omskjæring hos kvinner bosatt i Norge – konsekvenser og behandling. Tidsskr Nor Legeforen 2021. doi:10.4045/tidsskr.21.0509 DOI 
 10. WHO guidelines on the management of health complications from female genital mutilation. Genève; World Health Organization, 2016. www.who.int 
 11. Helsedirektoratet: Endringer i ICD-10 gjeldende fra 2016. www.ehelse.no 
 12. Berg R, Underland V. Immediate health consequences of female genital mutilation/cutting (FGM/C). Kunnskapssenteret; 2014. www.kunnskapssenteret.no 
 13. Vloeberghs E, van der Kwaak A, Knipscheer J, van den Muijsenbergh M.. Coping and chronic psychosocial consequences of female genital mutilation in The Netherlands. Ethn Health 2012; 17: 677-95. pmid:23534507 PubMed 
 14. Ziyada MM. Faktorer som påvirker bruk av helsetjenester hos barn og unge med kjønnslemlestelse. 2016.
 15. Berg, R.C. & Denison, E. Sex Res Soc Policy (2012) 9: 41. doi:10.1007/s13178-011-0048-z link.springer.com 
 16. Almroth L, Almroth-Berggren V, Hassanein OM, . Male complications of female genital mutilation. Soc Sci Med 2001; 53: 1455-60. pmid:11710420 PubMed 
 17. Johansen RE. Undoing female genital cutting: perceptions and experiences of infibulation, defibulation and virginity among Somali and Sudanese migrants in Norway. Cult Health Sex 2016; 31: 1-15. pmid:27796158 PubMed 
 18. Johansen REB. Virility, pleasure and female genital cutting. Perceptions and experiences of medicalized defibulation among Somali and Sudanese migrants in Norway. Submitted.
 19. Vangen S, Stoltenberg C, Johansen RE, Sundby J, Stray-Pedersen B. Perinatal complications among ethnic Somalis in Norway. Acta Obstet Gynecol Scand 2002; 81: 317-22. pmid:11952461 PubMed 
 20. Johansen RE. Care for infibulated women giving birth in Norway: an anthropological analysis of health workers' management of a medically and culturally unfamiliar issue. Med Anthropol Q 2006; 20: 516-44. pmid:17225657 PubMed 
 21. Johansen R. Smertefulle møter mellom jordmødre og somaliske fødekvinner i Norge. In: iLeseth A, Solbrække K, editors. Profesjon, kjønn og etnisitet. Oslo: Cappelen Damm Akademinske; 2011. p. 165-86. www.researchgate.net 
 22. WHO study group on female genital mutilation and obstetric outcome. Female genital mutilation and obstetric outcome: WHO collaborative prospective study in six African countries. Lancet 2006; 367: 1835-41. pmid:16753486 PubMed 
 23. Berg RC, Underland V. The obstetric consequences of female genital mutilation/cutting: a systematic review and meta-analysis. Obstet Gynecol Int 2013. pmid:23878544 PubMed 
 24. Skiveren J, Bermark S, et al.: Klinisk retningslinje for rensning af akutte og kroniske sår: Sæbe, skyllevæsker og skylletryk. Sist revidert 31.07.2017. Center for kliniske retningslinjer, Aalborg Universitet. www.cfkr.dk 
 25. Berg RC, Odgaard-Jensen J, Fretheim A, et al. An updated systematic review and meta-analysis of the obstetric consequences of female genital mutilation/cutting. Obstet Gynecol Int 2014. pmid:25505915 PubMed