Hopp til hovedinnhold
PMS har typiske symptomer som irritabilitet, humørsvingninger, angst, spenninger, konsentrasjonsproblemer, søvnproblemer, rastløshet, oppblåsthet og ømme bryster.
PMS har typiske symptomer som irritabilitet, humørsvingninger, angst, spenninger, konsentrasjonsproblemer, søvnproblemer, rastløshet, oppblåsthet og ømme bryster.

Premenstruelt syndrom (PMS og PMDD)

PMS er plager som er tilbakevendende i perioden før menstruasjonsblødningen, og som forsvinner i løpet av de første dagene av menstruasjonen. Vanlig er fysiske, psykiske og atferdsmessige symptomer som ømme bryster, oppblåsthet, hevelse i føttene, hodepine, humørsvingninger, irritasjon, spenninger eller angst. PMDD er en alvorlig form for PMS.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/kroppen-var/kropp/premenstruelt-syndrom/ 

Hva er premenstruelt syndrom (PMS og PMDD)?

Årsak

Diagnosen

Behandling

Medisiner

Forslag til behandling av spesifikke symptomer

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Premenstruelt syndrom. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Hofmeister S, Bodden S. Premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder. Am Fam Physician 2016; 94: 236-40.
 2. Yonkers KA, O'Brien PM, Eriksson E. Premenstrual syndrome. Lancet 2008; 371: 1200-10. PubMed 
 3. Potter J, Bouyer J, Trussell J, Moreau C. Premenstrual syndrome prevalence and fluctuation over time: results from a French population-based survey. J Womens Health (Larchmt). 2009;18(1):31–39.
 4. Sammon CJ, Nazareth I, Petersen I. Recording and treatment of premenstrual syndrome in UK general practice: a retrospective cohort study. BMJ Open 2016. pmid:26993623 PubMed 
 5. Yonkers KA, Simoni MK. Premenstrual disorders. Am J Obstet Gynecol 2018; 218: 68-74. pmid:28571724 PubMed 
 6. Hallquist AC, Haase Moen M, Offerdal K, Aabø R. Premenstruelt tensjonssyndrom (PMS). Norsk gynekologisk forening Veileder i gynekologi (2021). ePub. ISBN 978-82-692382-1-1. [hentet 30. mars 2021]. www.legeforeningen.no 
 7. Whelan AM, Jurgens TM, Naylor H. Herbs, vitamins and minerals in the treatment of premenstrual syndrome: a systematic review. Can J Clin Pharmacol 2009; 16: e407-e429.
 8. Green LJ, O'Brien PMS, Panay N, Craig M on behalf of the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Management of premenstrual syndrome. BJOG 2017; 124: 73-105. pmid:27900828 PubMed 
 9. Nevatte T et al. ISPMD consensus on the management of premenstrual disorders. Arch Womens Ment Health 2013;16:279-91. PubMed 
 10. Epperson CN, Steiner M, Hartlage A et al. Premenstrual Dysphoric Disorder: Evidence for a New Category for DSM-5. Am J Psychiatry 2012; 169: 465-75. pmid:22764360 PubMed 
 11. Moen MH, Lundgren RAa. Behandling av premenstruelle plager. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 1933-4. PubMed 
 12. Marjoribanks J, Brown J, O'Brien PMS, Wyatt K. Selective serotonin reuptake inhibitors for premenstrual syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 6. Art. No.: CD001396. DOI: 10.1002/14651858.CD001396.pub3. DOI 
 13. Freeman EW, Sammel MD, Lin H et al. Clinical subtypes of premenstrual syndrome and responses to sertraline treatment Obstet Gynecol 2011;118:1293-300. PubMed 
 14. Lopez LM, Kaptein AA, Helmerhorst FM. Oral contraceptives containing drospirenone for premenstrual syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 2. Art. No.: CD006586. DOI: 10.1002/14651858.CD006586.pub4. DOI 
 15. Ford O, Lethaby A, Roberts H, Mol BWJ. Progesterone for premenstrual syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 3. Art. No.: CD003415. DOI: 10.1002/14651858.CD003415.pub4. DOI 
 16. Leminen H, Heliövaara-Peippo S, Halmesmäki K et al. The effect of hysterectomy or levonorgestrel-releasing intrauterine system on premenstrual symptoms in women treated for menorrhagia: secondary analysis of a randomized controlled trial. Acta Obstet Gynecol Scand 2012; 91: 318-25. pmid:22168810 PubMed 
 17. Bertone-Johnson ER, Chocano-Bedoya PO, Zagarins SE, Micka AE, Ronnenberg AG. Dietary vitamin D intake, 25-hydroxyvitamin D3 levels and premenstrual syndrome in a college-aged population. J Steroid Biochem Mol Biol 2010; 121: 434-7. PubMed 
 18. Jing Z, Yang X, Ismail KMK, Chen XY, Wu T. Chinese herbal medicine for premenstrual syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 1. Art. No.: CD006414. DOI: 10.1002/14651858.CD006414.pub2. DOI 
 19. Verkaik S, Kamperman AM, van Westrhenen R, Schulte PFJ. The treatment of premenstrual syndrome with preparations of Vitex agnus castus:a systematic review and meta-analysis. Am J Obstet Gynecol 2017;217:150-166. PubMed 
 20. Armour M, Ee CC, Hao J, Wilson TMarie, Yao SS, Smith CA. Acupuncture and acupressure for premenstrual syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 8. Art. No.: CD005290. DOI: 10.1002/14651858.CD005290.pub2 DOI