Hopp til hovedinnhold

Tidlig eggstokksvikt

Ved tidlig eggstokksvikt inntrer symptomer på overgangsalder hos kvinner under 40 år. Tilstanden skyldes sviktende funksjon i eggstokkene og kan ha flere ulike årsaker.

Publisert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/kvinne/menstruasjonsproblemer/tidlig-eggstokksvikt/ 

Hva er tidlig ovariesvikt?

Forekomst

Årsaker

Symptomer og tegn

Diagnostikk

Behandling

Forløp og prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Prematur ovariesvikt. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Russel HNB. et al. Prematur ovarialinsuffisiens. Norsk gynekologisk forening Veileder i gynekologi (2021). ePub. ISBN 978-82-692382-1-1. Siden besøkt 22.02.2023 www.legeforeningen.no 
  2. Vogt EC, Russell HNB, Øksnes M, Lund A. Prematur ovarialinsuffisiens. Tidsskr Nor Laegeforen. 2022 Jul 11;142(11). Norwegian. doi: 10.4045/tidsskr.21.0675 DOI 
  3. Steintorsdottir SD et al. Norsk endokrinologisk forening. Nasjonal veileder i endokrinologi. Sist oppdatert 26.02.2020. Siden besøkt 12.12.2022 metodebok.no 
  4. Stuenkel CA, Gompel A. Primary Ovarian Insufficiency. N Engl J Med. 2023 Jan 12;388(2):154-163. PMID: 36630623 PubMed 
  5. Klein DA, Paradise SL, Reeder RM. Amenorrhea: a systematic approach to diagnosis and management. Am Fam Physician. 2019 Jul 1;100(1):39-48. PMID: 31259490 PubMed 
  6. Lambrinoudaki I, Paschou SA, Lumsden MA et al. Premature ovarian insufficiency: A toolkit for the primary care physician. Maturitas. 2021 May;147:53-63. Epub 2021 Jan 12. PMID: 33451805 PubMed 
  7. El Khoudary SR, Aggarwal B, Beckie TM et al.; American Heart Association Prevention Science Committee of the Council on Epidemiology and Prevention; and Council on Cardiovascular and Stroke Nursing. Menopause Transition and Cardiovascular Disease Risk: Implications for Timing of Early Prevention: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. 2020 Dec 22;142(25):e506-e532. Epub 2020 Nov 30. PMID: 33251828 PubMed