Hopp til hovedinnhold

Uregelmessige menstruasjonsblødninger ved uteblitt eggløsning

Blødninger som er kraftige, uregelmessige og ofte langvarige rammer særlig unge jenter og kvinner nær overgangsalderen. Forklaringen er ofte hormonforstyrrelser.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/kroppen-var/kropp/mens-blodninger-uregelmessige/ 

Hva er blødninger ved uteblitt eggløsning?

Årsaker

Diagnosen

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Gynekologiske blødningsforstyrrelser. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Munro MG, Critchley HOD, Fraser IS et al. The two FIGO systems for normal and abnormal uterine bleeding symptoms and classification of causes of abnormal uterine bleeding in the reproductive years: 2018 revisions. Int J Gynecol Obstet 2018; 143: 393-408. pmid:30198563 PubMed 
 2. Eraker R. et al. Gynekologiske blødningsforstyrrelser. Norsk gynekologisk forening Veileder i gynekologi (2023). ePub. ISBN 978-82-692382-1-1. [hentet 26. juni 2023]. www.legeforeningen.no 
 3. Knol HM, Mulder AB, Bogchelman DH et al. The prevalence of underlying bleeding disorders in patients with heavy menstrual bleeding with and without gynecologic abnormalities. Am J Obstet Gynecol. 2013;209:202.e1-7. PMID: 23727521. PubMed 
 4. Jacobson AE, Vesely SK, Koch T, et al. Patterns of von Willebrand Disease Screening in Girls and Adolescents With Heavy Menstrual Bleeding. Obstet Gynecol 2018. pmid:29742662 PubMed 
 5. Aggarwal P, Ben Amor A. Cervical Ectropion. 2023 May 31. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan–. PMID: 32809544 PubMed 
 6. National Institute for Health and Care Excellence. Heavy menstrual bleeding: assessment and management. NICE guideline NG88. Published date: March 2018 Last updated: 24 May 2021. Cited Jun 2023. www.nice.org.uk 
 7. Davis E, Sparzak PB. Abnormal Uterine Bleeding (Dysfunctional Uterine Bleeding). StatPearls Internet. Treasure Island (FL). Last update Sept 2022 Aug 2. Cited June 2023. PMID: 30422508 PubMed 
 8. Wouk N, Helton M. Abnormal Uterine Bleeding in Premenopausal Women. Am Fam Phys 2019; 99: 435-43. pmid:30932448 PubMed 
 9. Bofill Rodriguez M, Lethaby A, Low C, Cameron IT. Cyclical progestogens for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 8. Art. No.: CD001016. DOI: 10.1002/14651858.CD001016.pub3 DOI 
 10. Lethaby A, Wise MR, Weterings MAJ et al. Combined hormonal contraceptives for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 2. Art. No.: CD000154. DOI: 10.1002/14651858.CD000154.pub3. The Cochrane Library 
 11. Bofill Rodriguez M, Lethaby A, Jordan V. Progestogen-releasing intrauterine systems for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Jun 12;6:CD002126. doi: 10.1002/14651858.CD002126.pub4. DOI 
 12. Bryant‐Smith AC, Lethaby A, Farquhar C, Hickey M. Antifibrinolytics for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 4. Art. No.: CD000249. DOI: 10.1002/14651858.CD000249.pub2. The Cochrane Library 
 13. Bofill Rodriguez M, Lethaby A, Farquhar C. Non‐steroidal anti‐inflammatory drugs for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 9. Art. No.: CD000400. DOI: 10.1002/14651858.CD000400.pub4. The Cochrane Library 
 14. Marjoribanks J, Lethaby A, Farquhar C. Surgery versus medical therapy for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 1. Art. No.: CD003855. DOI: 10.1002/14651858.CD003855.pub3. DOI 
 15. Bofill Rodriguez M, Lethaby A, Grigore M, Brown J, Hickey M, Farquhar C. Endometrial resection and ablation techniques for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 1. Art. No.: CD001501. DOI: 10.1002/14651858.CD001501.pub5. The Cochrane Library 
 16. Fergusson RJ, Lethaby A, Shepperd S, Farquhar C. Endometrial resection and ablation versus hysterectomy for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 11. Art. No.: CD000329.pub2. The Cochrane Library