Hopp til hovedinnhold
Etter blæremola anbefales regelmessige kontroller i ett til to år. I denne perioden frarådes det å bli gravid igjen.
Etter blæremola anbefales regelmessige kontroller i ett til to år. I denne perioden frarådes det å bli gravid igjen.

Blæremola

Blæremola er et unormalt svangerskap med kromosomfeil. Det kan bestå av et foster og drueklaseliknende vev (mola), eller det består utelukkende av mola. I sjeldne tilfeller kan det utvikle seg til kreftsykdom.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/kvinne/svulster-og-cyster/blaremola/ 

Hva er blæremola?

Symptomer på blæremola

Diagnostikk av blæremola

Behandling av blæremola

Prognose ved blæremola

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Trofoblastsykdom. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Solheim O, Lindblad M, Sundset M, et al. Trofoblastsykdomer. Veileder i gynekologisk onkologi. Sist rev. 2021. www.legeforeningen.no 
 2. Soper J, Rossi E. Molar pregnancies. BestPractice, last updated Sep 05, 2013.
 3. Seckl MJ, Sebire NJ, Berkowitz RS. Gestational trophoblastic disease. Lancet 2010; 376: 717-29. PubMed 
 4. Sebire NJ, Seckl MJ. Gestational trophoblastic disease: current management of hydatidiform mole. Clinical review. BMJ 2008; 337: a1193. BMJ (DOI) 
 5. Kreftregisteret. Cancer in Norway 2016. Oslo: Kreftregisteret, 2017. www.kreftregisteret.no. www.kreftregisteret.no 
 6. Fowler DJ, Lindsay I, Seckl MJ et al. Routine pre-evacuation ultrasound diagnosis of hydatidiform mole: experience of >1000 cases from a regional referral centre. Ultrasound Obstet Gynecol 2006; 27: 56-60. PubMed 
 7. Lawrie TA, Alazzam M, Tidy J, Hancock BW, Osborne R. First-line chemotherapy in low-risk gestational trophoblastic neoplasia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 6. Art. No.: CD007102. DOI: 10.1002/14651858.CD007102.pub4. DOI 
 8. Alazzam M, Tidy J, Osborne R, Coleman R, Hancock BW, Lawrie TA. Chemotherapy for resistant or recurrent gestational trophoblastic neoplasia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 1. Art. No.: CD008891. DOI: 10.1002/14651858.CD008891.pub3. DOI 
 9. Seckl MJ, Sebire NJ, Fisher RA et al. Gestational Trophoblastic Disease: ESMO Clinical Practice Guidelines. Ann Oncol 2013; 24: 39-50. pmid:23999759 PubMed 
 10. Alazzam M, Tidy J, Hancock BW, Osborne R, Lawrie TA. First-line chemotherapy in low-risk gestational trophoblastic neoplasia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 7. Art. No.: CD007102. DOI: 10.1002/14651858.CD007102.pub3. DOI 
 11. Schmid P, Nagai Y, Agarwal R, et al. Prognostic markers and long term outcome of placental-site trophoblastic tumours: a retrospective observational study. Lancet 2009; 374: 48-55. PubMed