Hopp til hovedinnhold
Ved livmorhalskreft er det viktig å undersøke om sykdommen kan ha spredt seg.
Ved livmorhalskreft er det viktig å undersøke om sykdommen kan ha spredt seg.

Livmorhalskreft

Livmorhalskreft er på verdensbasis den fjerde mest vanlige kreftformen hos kvinner. Den eneste kjente årsaken til livmorhalskreft er infeksjon med humant papillomavirus (HPV).

Sist revidert:


QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/kreft/gynekologisk-kreft/livmorhalskreft/ 

Hva er livmorhalskreft?

Forekomst

Årsaker

Symptomer

Undersøkelser

Kolposkopi og biopsi

Konisering

Andre undersøkelser

Ulike stadier

Behandling av forstadier til kreft

Behandling av livmorhalskreft

Graviditet og livmorhalskreft

Strålebehandling ved livmorhalskreft

Behandling med kjemoterapi

Bivirkninger av strålebehandling

Seneffekter

Forebyggende behandling mot livmorhalskreft

Prognose

Viktig med god informasjon

Vil du vite mer?