Hopp til hovedinnhold

Polypp i livmorhalsen

Polypper kan dannes over alt i livmorhulen. De er nesten alltid godartede, men de kan medføre uregelmessige blødninger. Noen ganger stikker de ut gjennom livmorhalsen og kalles da livmorhalspolypper.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/kvinne/svulster-og-cyster/livmorhalspolypper/ 

Hva er polypp i livmorhalsen?

Symptomer på polypp i livmorhalsen

Diagnostikk av polypp i livmorhalsen

Behandling av polypp i livmorhalsen

Prognose ved polypp i livmorhalsen

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Endometriepolypper (cervixpolypper). Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Stewart EA. Endometrial polyps. UpToDate, last updated Feb 05, 2021. UpToDate 
  2. Langebrekke Eikeland G, Lieng M. Endometriepolypper. Veileder i gynekologi, 2021, Norsk Gynekologisk Forening. www.legeforeningen.no 
  3. Lieng M, Istre O, Sandvik L, Qvigstad E. Prevalence, 1-year regression rate, and clinical significance of asymptomatic endometrial polyps: cross-sectional study. J Minim Invasive Gynecol 2009; 16: 465-71. pmid:19573823 PubMed 
  4. Dreisler E, Stampe Sorensen S, Ibsen PH, Lose G. Prevalence of endometrial polyps and abnormal uterine bleeding in a Danish population aged 20-74 years. Ultrasound Obstet Gynecol 2009; 33: 102-8. pmid:19115236 PubMed 
  5. Lieng M, Istre O, Qvigstad E. Treatment of endometrial polyps: a systematic review. Acta Obstet Gynecol 2010; 89: 992-1002. pmid:20528202 PubMed 
  6. Salim S, Won H, Nesbitt-Hawes E, et al. Diagnosis and management of endometrial polyps: a critical review of the literature. J Minim Invasive Gynecol 2011; 18:569. PubMed 
  7. Marsh F, Rogerson L, Duffy S. A randomised controlled trial comparing outpatient versus daycase endometrial polypectomy. BJOG 2006; 113: 896-901. PubMed 
  8. Van Renterghem N, De Paepe P, Van den Broecke R, Bourgain C, Serreyn R. Primary lymphoma of the cervix uteri: a diagnostic challenge. Report of two cases and review of the literature. Eur J Gynaecol Oncol 2005; 26: 36. PubMed